fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Każdy proces budowy wymaga dokładnej znajomości prawa budowlanego regulowany jest przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.

Nadzór budowlany pełni funkcje kontrolne oraz inspekcyjne. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Jeśli chodzi o proces nadzoru budowy należy wyróżnić ważne instytucje jakim jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który pełni funkcję organu wyższego szczebla w stosunku do innych organów nadzoru budowlanego. Kolejnym niższym szczeblem  jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, do którego obowiązków należy kontrola obiektu budowlanego lub jego części, kontrola utrzymania obiektu budowlanego, nakaz usunięcia stwierdzonych w budowie nieprawidłowości, przejęcie zawiadomienia o stanie zagrożenia w obiekcie budowlanym oraz nakaz usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Organy wykonujące nadzór budowlany czuwają nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego i wydają decyzji administracyjne w sprawach określonych przez prawo budowlane.

Co dzieje się w przypadku nieprawidłowości na budowie?

W przypadku wykrycia nieprawidłowości na budowie, organy nadzoru budowlanego wszczynają postępowanie administracyjne, wysyłają inwestorowi zawiadomienie o terminie kontroli. Taka kontrola wcale nie musi być zapowiedziana. Sąsiedzi, którzy mają do nas negatywny stosunek, zauważając jakieś nieprawidłowości, zgłaszają informacje o uchybieniach na budowie, wtedy inspektor ma obowiązek przeprowadzić kompleksową kontrolę budowy. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Osoba, która idzie kontrolować budowę musi przedstawić się, udokumentować swoje prawa. Powinna posiadać kask ochronny. Inspektor szczególności wykonuje określone pomiary i weryfikuje prace budowlane zgodnie z projektem, ma prawo żądać udzielenie informacji, a także dokumentów, które są związane z budową.

Najczęstsze nieprawidłowość jakie pojawiają się podczas kontroli nadzoru budowlanego to brak tablicy informacyjnej na placu budowy, samowolne budowle, brak zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, czy odstępstwa od projektu budowlanego. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com