Mosty

Most to budowla, która służy do tego, żeby przeprowadzić drogę nad przeszkodą, którą może być rzeka, kanał, tor kolejowy czy inna droga. Dla ruchu kołowego i pieszego przeznaczony jest most drogowy (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Z kolei mosty, które są wyłącznie dla pieszych noszą nazwę kładek.

Mosty

Ze względu na rodzaj przeszkody wyróżnia się takie rodzaje mostów:

a) przepusty:

– małe mosty, mają światło do 4 m,

– buduje się je nad ściekami wodnymi, strumieniami i drogami polnymi,

– posiadają one ciągły, jeden fundament,

b) mosty rzeczne:

– buduje się je nad korytami rzek,

c) wiadukty:

– mosty, które buduje się je nad drogami, torami kolejowymi czy terenami bezwodnymi,

d) estakady:

– mają znaczną długość,

– pełnią one funkcję dróg transportowych, którymi transportuje się surowce i gotowe produkty w dużych zakładach przemysłowych.

Rodzaje mostów

Z uwagi na rodzaj materiału, z którego są dźwigary, mówi się o mostach:

– drewnianych,

– kamiennych,

– betonowych,

– żelbetowych,

– metalowych – stalowych.

Nazwa mostu związana jest z materiałem, z którego wykonane są przęsła mostu. Z uwagi na rodzaj przęseł istnieją mosty nieruchome, ruchome i pontonowe (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane).

Ze względu na położenie mostu względem dźwigarów głównych wyróżnia się mosty:

a) z jazdą górą:

– pomost jest umieszczony powyżej dźwigarów głównych.

– stosuje się je najczęściej,

– dają sylwetce mostu estetyczny wygląd,

b) z jazdą dołem:

– pomost umieszcza się w poziomie dolnego pasa dźwigarów głównych,

– wykonuje się je wtedy, kiedy wykonanie pomostu nad dźwigarami jest za trudne i za bardzo kosztowne,

c) z jazdą pośrednią:

– pomost znajduje się pomiędzy pasami dźwigarów głównych,

– stosuje się je rzadko z powodu mało estetycznego wyglądu oraz trudności konstrukcyjnych,

d) o kilku pomostach:

– mają dwa pomosty, które są w różnych poziomach,

– stosuje się je w przypadku większych rozpiętości przęseł – jest to bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż budowa dwóch osobnych mostów (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne).

Podział ze względu na typ dźwigarów głównych i sposobu podparcia

Ze względu na typ dźwigarów głównych i sposób ich podparcia wyróżnia się mosty:

a) belkowe:

– dźwigary główne mają postać płyt, belek pełnościennych lub kratowych,

– na podpory wywiera się naciski pionowe,

b) rozporowe:

– dźwigary główne mają postać systemów zastrzałowych, ramowych i łukowych,

– wywierają ukośne naciski na podpory,

c) wiszące:

– pasma nośne z łańcuchów lub lin dźwigają konstrukcję przęsła,

– obciążenia wywierają ukośne naciski na podpory, których składowe poziome kieruje się do wewnątrz przęsła,

d) o sprężonej konstrukcji:

– dźwigary główne się trwale spręża w okresie budowy.

Należy pamiętać o tym, że można stosować systemy, które są kombinacją wszystkich powyższych rodzajów dźwigarów.

Mosty stałe i tymczasowe

W zależności od przewidzianego czasu trwania, dozwolonych obciążeń ruchowych i dozwolonej szybkości pojazdów mówi się o mostach:

a) stałych:

– zbudowany jest z materiałów, które nie zniszczą się szybko (czyli np. z kamienia, betonu, żelbetu bądź stali),

– przewidywany czas użytkowania mostu jest równy trwałości zastosowanych materiałów do jego budowy,

b) tymczasowych:

– buduje się go z materiałów, które szybko się niszczą (np. z drewna),

– przewidywany czas użytkowania mostu jest krótszy niż trwałość zastosowanych materiałów do jego budowy.

Tymczasowe mosty można podzielić na:

– prowizoryczne, czyli zbudowane na osi drogi,

– objazdowe, czyli zbudowane poza osią drogi.

Tymczasowym mostem są również te, które mają podpory bądź ustrój nośny, który wykonuje się z częściowo drewna, a częściowo z innego rodzaju materiałów. Są to mosty półstałe (egzamin na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.