Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Oczywiście, aby pełnić ww. funkcje w Polsce należy posiadać odpowiednie wykształcenie oraz praktykę zawodową. Tutaj warto sięgnąć do ustawy Prawo budowlane (egzamin na uprawnienia budowlane). Istotnie określa się w nim, iż samodzielne funkcje mogą sprawować jedynie osoby z uprawnieniami budowlanymi. W związku z tym posiadanie uprawnień budowlanych jest kluczowe, aby móc rozwijać się w branży budowlanej.

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Co oznaczają samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Z pewnością warto poznać definicję powyższego zagadnienia (program uprawnienia budowlane). Otóż nazwa samodzielnych funkcji pochodzi stąd, iż posiadając uprawnienia budowlane można samodzielnie rozwiązywać różne zagadnienia inżynieryjne. Takimi zagadnieniami są zagadnienia architektoniczne, techniczno-organizacyjne, jak również fachowe oceny zjawisk.

Godnym uwagi jest fakt, iż osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są obarczone dużą odpowiedzialnością. Istotnie każda pomyłka, nawet najmniejsza może mieć fatalne w skutkach konsekwencje (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Inżynier budowy odpowiada bowiem zarówno za zdrowie oraz życie swoich pracowników, jak i późniejszych użytkowników danego obiektu. Stąd też o zawodach inżyniera oraz projektanta mówi się, że są zawodami zaufania publicznego.

Odpowiedzialność zawodowa

Z przedstawionych powyżej informacji wynika zatem, że funkcje techniczne mogą sprawować wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Wiąże się to właśnie z odpowiedzialnością zawodową, która na nich spoczywa (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Każdy, kto użytkuje różnego rodzaju obiekty budowlane chce mieć bowiem pewność, że są one bezpieczne. Ludzie ufają fachowcom, że wykonują prace budowlane we właściwy sposób. Zatem, kiedy wykonuje się zadania związane z projektowaniem, kierowaniem robotami budowlanymi lub prowadzeniem nadzoru należy pamiętać, jak bardzo są one ważne.

Uprawnienia budowlane jako potwierdzenie posiadanych kwalifikacji

Oczywiście, ww. uprawnienia są potwierdzeniem kwalifikacji oraz umiejętności posiadanych przez inżyniera budownictwa. Istotnie posiadane uprawnienia budowlane są dla nas nie tylko informacją o wykształceniu oraz praktyce inżyniera, ale także o zdanym przez niego egzaminie. Poza tym prawo do wykonywania zawodów związanych z samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie musi być potwierdzone decyzją. Decyzję wydaje odpowiedni organ samorządu zawodowego (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Istotnie można ją otrzymać dopiero po zdaniu egzaminu , który potwierdza znajomość przepisów budowlanych . Co więcej określa on, czy praktyka zawodowa, którą posiada kandydat pozwoli mu na to, aby w prawidłowy sposób wykonywał swoje obowiązki.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.