fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wokół kwestii obsadzania stanowiska kierownika budowy, narosło sporo kontrowersji. Przepisy odnośnie kierowania robotami nie dla wszystkich są wystarczająco klarowne, co powoduje różne ich interpretacje. Właśnie z tego powodu Polska Izba Inżynierów Budownictwa wydała stosowne wyjaśnienia odnoszące się do tej kwestii. Zapoznaj się z naszym artykułem, by poznać szczegóły!

Niejasne interpretacje przepisów – geneza

Katalizatorem dyskusji stało się wysłane w marcu 2021 roku pismo architektów z Izby Architektów RP do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Poproszono w nim o interpretacje przepisów mówiących o tym, czy architekt może kierować robotami budowlanymi. Przedmiotem sporu była duża swoboda urzędów administracji architektoniczno-budowlanej, która skutkowała częstym blokowaniem stanowiska dla osób o uprawnieniach budowlanych w specjalności architektonicznej.

Powyższa kwestia wywołała reakcję Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który w odpowiedzi na pismo potwierdził, że osoby posiadające stosowne uprawnienia w specjalności architektonicznej mogą być wyznaczone jako kierownicy budowy. Wszystko to z zastrzeżeniem, że mogą kierować jedynie robotami dotyczącymi architektury obiektu.

Kto może być kierownikiem budowy według PIIB

Kto może zostać kierownikiem budowy? PIIB wyjaśnia

Polska Izba Inżynierów Budownictwa również opublikowała swoją interpretację, która w niektórych kwestiach różni się od wyjaśnień GUNB. Podkreślono w nich fakt, że część uprawnień ze specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej pokrywa się ze sobą. Co z tego wynika?

Uprawnienia architektoniczne w świetle prawa upoważniają do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu. Z kolei uprawnienia konstrukcyjno-budowlane pozwalają na to samo, a dodatkowo także na objęcie stanowiska kierownika budowy w odniesieniu do konstrukcji.

Powołując się na powyższe fakty, PIIB w swojej interpretacji stwierdziła, że jedynie osoby posiadające uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mogą należycie pełnić obowiązki kierownika budowy. Urząd podkreśla, że funkcja ta związana jest z samodzielną i profesjonalną oceną i rozwiązywaniem problemów technicznych pojawiających się podczas robót konstrukcyjnych, z którymi nie poradzą sobie osoby z innym zakresem uprawnień.

Co robi kierownik budowy?

Kierowanie robotami budowlanymi pociąga za sobą ogromną odpowiedzialność. Kierownik bierze na siebie kwestie organizacyjne powiązane z budową i dba o jej prawidłowy przebieg. Kontroluje on między innymi zgodność prac budowlanych z projektem oraz przepisami bezpieczeństwa i normami. Z tego powodu do pełnienia tej funkcji potrzebne są stosowne uprawnienia na kierownika budowy, dowodzące tego, że posiada on całą niezbędną wiedzę specjalistyczną. Pełny zakres jego obowiązków jest szczegółowo regulowany przez obowiązujące prawo budowlane.

Uprawnienia kierownika budowy – jak zdobyć?

Jak zostać kierownikiem budowy? W świetle prawa do objęcia tego stanowiska musisz najpierw uzyskać stosowne uprawnienia. Zwykle przyjmowaną przez inwestorów zasadą jest to, że funkcję kierownika pełni osoba, której specjalność pokrywa się z charakterem danej inwestycji budowlanej. Przykładowo budowaniem drogi kieruje osoba z uprawnieniami ze specjalności drogowej, a konstrukcję mostu nadzoruje ktoś z uprawnieniami mostowymi.

Jednakże do zdobycia stosownej specjalności prowadzi bardzo długa droga. O uzyskanie uprawnień budowlanych, które umożliwią zostanie kierownikiem budowy, mogą ubiegać się osoby posiadające stosowne wykształcenie w zakresie określonym w przepisach. Najczęściej mowa tu o studiach pierwszego i drugiego stopnia w kierunkach takich jak budownictwo lub architektura. Po spełnieniu tego warunku wymagane jest także odbycie praktyki zawodowej na terenie budowy, w biurze projektowym lub w jednostkach urzędowych. Jej długość zależy od konkretnej specjalności uprawnień, o które ubiega się dana osoba.

Po uzyskaniu wykształcenia i odbyciu praktyk, kandydat składa wniosek do PIIB, która – jeżeli spełnione są wszystkie wymagania – wydaje decyzje o dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia budowlane. Dopiero po jego pomyślnym zdaniu można ubiegać się o pełnienie funkcji kierownika budowy w zakresie uprawnień swojej specjalności.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com