Kolejowe uprawnienia budowlane

Aktualizacja Prawa Budowlanego

Uprawnienia budowlane, proces ich zdobycia, a także wiążące się z nimi prawa i obowiązki regulowane są przepisami Prawa Budowlanego. Te ulegają jednak nieustannej zmianie. Wynika to między innymi z ciągłego sporu o zgodność uprawnień budowlanych z obowiązującym w naszym kraju prawem. (program egzamin uprawnienia 2020)

I tak 15 kwietnia 2019 roku miała miejsce kolejna aktualizacja Prawa Budowlanego. Opublikowana nowelizacja miała na celu przede wszystkim naprawienia zapisów niezgodnych z prawem. Była jednak bardzo dużym przełomem, jeśli chodzi o uprawnienia budowlane kolejowe. Przede wszystkim diametralnie zmieniła się definicja uprawnień profesji kolejowej. Wcześniej pod jej pojęciem kryły się zawiłe i niezgodne z logiką określenia. Naniesione poprawki doprowadził do zdecydowanej poprawy przepisów określających uprawnienia kolejowe. (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia)

Zmiany w uprawnieniach kolejowych

Pierwszą ważną kwestią, jaką należy poruszyć, jest brak dodatkowych podziałów, jeśli chodzi o uprawnienia kolejowe. Podział ten nastąpił natomiast przy samodzielnych funkcjach technicznych. Od momentu wprowadzenia poprawek w Prawie Budowlanym, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym, zmienił się zakres specjalności. Wyróżnia się więc dwa typy profesji kolejowej: specjalność kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz specjalność kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. (uprawnienia budowlane 2020)

Taki podział zdecydowanie ułatwi proces zdobywania uprawnień budowlanych kolejowych. Aby osiągnąć uprawnienia kolejowe w danej specjalności, należy podjąć się zupełnie różnych kierunków studiów, a także odbyć odrębne praktyki zawodowe. Jest to dużym plusem ze względu na dokładniejszy rozwój w wybranej przez osobę ubiegającą się o uprawnienia dziedzinie.

Uprawnienia kolejowe przed zmianą przepisów

Jak już zostało wspomniane wyżej, istotne zmiany w podziale zakresu uprawnień kolejowych weszły w życie 15 kwietnia 2019 roku. Na ten moment niestety nie są znane skutki wprowadzenia nowelizacji, jeśli chodzi o uprawnienia zdobyte przed tą datą. Z wysokim prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż nie nastąpi unieważnienie zdobytych wcześniej uprawnień. Ostateczną decyzję podejmą jednak Samorządy Zawodowe Inżynierów. (testy 2020 uprawnienia)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.