Kim jest kierownik budowy?

Istotnie kierownikiem budowy nazywa się osobę posiadającą prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oznacza to zatem, że musi posiadać uprawnienia budowlane (nauka do uprawnień budowlanych). Oczywiście funkcje techniczne to „działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych”.

Kim jest kierownik budowy

Zakres obowiązków kierownika budowy

Godnym uwagi jest fakt, że funkcje techniczne w szczególności oznaczają działalność kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi. Istotnie kierownik budowy musi wypełniać wiele obowiązków. Są one na niego nakładane przez prawo budowlane (program na uprawnienia budowlane). Oczywiście najważniejszymi są przejęcie placu budowy od inwestora oraz wypełnienie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy.

Zabezpieczenie placu budowy

Z pewnością wymieniając obowiązki kierownika budowy nie można zapomnieć o konieczności zabezpieczenia przez niego placu budowy. Poza tym musi on prowadzić dokumenty budowlane. Ważnym aspektem jest to, iż kierownik zobowiązany jest do zadbania o sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Musi zadbać również o geodezyjne wytyczenie obiektu oraz załatwić wszelkie formalności związane z odbiorem budynku. Co więcej w gestii kierownika budowy leży prowadzenie dokumentacji podwykonawczej (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). W przypadku pojawienia się zagrożenie zdrowia lub życia, jest on zobligowany do wstrzymania budowy i poinformowania inwestora.

Dokonanie zmian w projekcie budowlanym

Oczywiście kierownik budowy ma prawo wystąpić o dokonanie zmian w ww. projekcie. Dzieje się tak w przypadku, gdy konieczne jest zwiększenie bezpieczeństwa lub optymalizacja procesów budowlanych (programy do uprawnień budowlanych). Istotnie to właśnie kierownik odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na placu budowy. Dlatego też tak ważne jest, aby dokonał wszelkich starań by pracownicy byli bezpieczni.

Ważnym aspektem jest to, iż zatrudnienie kierownika budowy jest obowiązkiem prawnym każdego inwestora. To właśnie kierownik posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia techniczne pełni nadzór nad budową (uprawnienia budowlane – egzamin). Jako specjalista w swoim fachu pilnuje również, aby każdy etap prac budowlanych został wykonany zgodnie z przyjętym projektem budowlanym. Oczywiście czuwa również nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz innych przepisów.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.