fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Kim jest kierownik budowy?

Kierownik budowy to jedna z kilku samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoba na takim stanowisku musi posiadać uprawnienia budowlane, a ich rodzaj, zakres i specjalność muszą odpowiadać charakterowi prac. Kierownik ma na swojej głowie wiele obowiązków, ale i wiele praw. Wszystkie są ściśle określone i opisane przez prawo budowlane. Kierownika budowy powołuje sam inwestor. (nauka do uprawnień architektonicznych)

Dokumentacja budowlana

W pierwszej kolejności kierownik budowy sporządza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Robi to na podstawie informacji, które otrzymał od projektanta budowlanego. Niezwykle ważne jest to, aby dane tam zawarte uwzględniały specyfikę konkretnego obiektu. Oczywiście musi on tez spełniać każdy warunek dotyczący prowadzenia prac budowlanych. Kierownik odpowiada tak naprawdę za całą dokumentację budowlaną. Dokumenty i protokoły pojawiają się już na wstępie, czyli podczas przejęcia terenu od inwestora. Kierownik przygotowuje też dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego. Wtedy też dokonuje zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Kierownik budowy a bezpieczeństwo

Po protokolarnym przejęciu terenu od inwestora kierownik zabezpiecza przed niepowołanym dostępem cały teren budowy, w tym również znajdujące się na nim obiekty i urządzenia. Kierownik zapewnia też o geodezyjnym wytyczeniu obiektu i organizuje budowę w taki sposób, aby spełniała ona przepisy. Ponadto zwraca uwagę na to, czy w odpowiedni sposób realizuje się projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Jako kierownik koordynuje działania, które mają zapobiegać zagrożeniom zdrowia i bezpieczeństwa. Osoba na takim stanowisku strzeże też wypełniania przepisów BHP podczas całego procesu budowy. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane)

Kontakt z inwestorem

W przypadku zagrożenia (lub takiego prawdopodobieństwa), kierownik budowy wstrzymuje prace budowlane. Oprócz tego musi on jak najszybciej powiadomić o tym fakcie odpowiednie organy. W takiej sytuacji w dzienniku budowy pojawia się wpis o wstrzymaniu prac. Jako powód wpisuje się niezgodność z projektem. Na kierowniku ciąży obowiązek zawiadomienia o tym inwestora – jest to dla niego jakby nie patrzeć istotna informacja, ponieważ wszystkie prace się najprawdopodobniej opóźnią. Kierownik realizuje założenia i zalecenia, które znajdują się w dzienniku budowy. Zawsze jednak do tych zaleceń może się ustosunkować. Powiadamia on także inwestora o wszelkich sprawdzeniach i odbiorach mających miejsce na budowie. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.