fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego, to osoba posiadająca specjalne uprawnienia budowlane oraz szeroką wiedzę techniczną. Dzięki nim jest w stanie samodzielnie rozwiązywać zagadnienia architektoniczne oraz techniczne. Zaliczyć można do tego kierowanie budową, nadzorowanie prac budowlanych, projektowanie czy kontrolowanie.

Szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne http://uprawnienia-architektoniczne.com/egzamin/szczegolowy-program

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Zatrudnienie inspektora jest niezbędne podczas przeprowadzania skomplikowanych prac budowlanych. Wówczas jest on potrzebny do prowadzenia odpowiedniego nadzoru. Taki obowiązek nakłada na inwestora, odpowiedni organ. W przypadku wysokiego poziomu trudności prac, problemów z realizacją inwestycji lub wpływem na środowisko, organ może nakazać zapewnienie nadzoru autorskiego.

Dziennik budowy

Wszelkie polecenia inspektora muszą zostać wpisane do dziennika budowy. Zazwyczaj dotyczą kilku podstawowych zagadnień. Zalicza się do nich usuwanie zagrożeń, naprawa nieprawidłowości, wszelkie prace badawcze, próby budowlane, odkrywanie zakrytych elementów, wszelkie ekspertyzy dotyczące prowadzonych aktualnie robót budowlanych oraz dowody dotyczące dopuszczenia do użytkowania danych wyrobów budowlanych lub konkretnych urządzeń.

Zakres inspektora

Inspektor nadzoru inwestorskiego, może wydawać polecenia kierownikom budowy oraz robót budowlanych. Jeżeli zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości, to wówczas nakłada na nich obowiązek wykonania poprawek. Wszelkie wadliwe elementy muszą zostać usunięte, poprawione lub zastąpione innymi. Czasami zdarzyć się może, że inwestor wstrzyma prace budowlane i wystawić dokument, stwierdzający powstanie nieprawidłowości w projekcie.

Kontrole na placach budowlanych zdarzają się bardzo często. Dzięki temu istnieje pewność, że dany obiekt jest wykonany w odpowiedni a przede wszystkim bezpieczny sposób. Ponadto kontroli podlegają również wyroby. Bardzo ważne jest, aby nie posiadały żadnych wad i był zgodne z wszelkimi normami budowlanymi. Inspektor podczas wizyty sprawdza na jakim etapie znajdują się prace, czy realizacja jest zgodna z projektem, czy inwestor posiada wszystkie niezbędne pozwolenia a nawet może zbadać poziom wiedzy technicznej danych osób.

Dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych -więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu https://uprawnienia-budowlane.com/blog-uprawnienia-budowlane/

Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym

Inspektor nadzoru inwestorskiego to uczestnik procesu budowlanego. Jak każdy pozostały uczestnik, także on musi posiadać uprawnienia budowlane, dzięki którym może samodzielnie pełnić funkcje techniczne w budownictwie. Inspektor podobnie jak projektant czy kierownik budowy podlega też odpowiedzialności zawodowej. (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia)

Inspektor = reprezentant inwestora

Inspektor nadzoru inwestorskiego przede wszystkim reprezentuje na budowie osobę inwestora. To jest jego podstawowy obowiązek. W zakres tego zadania wchodzi między innymi nadzorowanie zgodności realizacji budowy z projektem, przepisami, pozwoleniem na budowę i zasadami technicznymi. Inspektor odpowiada też za kontrolę jakości wykonywanych prac i stosowanych do nich materiałów. Nie trzeba tłumaczyć, dlaczego korzystanie z materiałów wadliwych bądź niedopuszczonych do stosowania w budownictwie jest zakazane. Nad tym, czy jest to rzeczywiście przestrzegane czuwa właśnie inspektor nadzoru inwestorskiego. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Kontrola, kontrola i jeszcze raz kontrola

Równie ważne jest sprawdzanie poprawności i odbieranie robót, które po czasie ulegają zakryciu lub zanikają. Wszelkie próby i odbiory techniczne urządzeń technicznych, instalacji, przewodów kominowych muszą odbywać się w obecności tego inspektora. Ponadto bierze on też udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu odbiorów całych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytku. Jeżeli inwestor wysunie odpowiednie żądanie, inspektor może kontrolować rozliczenia budowy. Oprócz tego istotnym zadaniem inspektora jest potwierdzanie, że wszelkie prace zostały rzeczywiście wykonane a ewentualne usterki naprawione. (nauka do uprawnień architektonicznych)

Inspektor nadzoru inwestorskiego i jego prawa

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma wiele obowiązków, ale i też wiele praw. Wśród nich jest między innymi wydawanie poleceń kierownikowi budowy bądź kierownikowi robót budowlanych. W jakich sytuacjach może on zwrócić się z poleceniem do tych osób? Przede wszystkim wtedy, gdy trzeba usunąć jakieś nieprawidłowości bądź zagrożenia. Inspektor ma prawo żądać od kierownika prac lub kierownika budowy dokonania potrzebnych poprawek. Ponadto może też zlecić wykonanie badań lub prób; także tych, które wymagałyby odkrycia prac bądź elementów, które zostały już zakryte. Wśród praw inspektora znajdujemy też przedstawianie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych. Ma on też możliwość przedstawiania dowodów na dopuszczenie materiałów budowlanych i urządzeń technicznych do wykorzystywania w budownictwie. (programy do uprawnień architektonicznych)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com