fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kierunki studiów odpowiednich oraz pokrewnych

Na pewno każda osoba, która ma zamiar ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych musi ukończyć odpowiednie studia. W celu zdobycia uprawnień architektonicznych bez ograniczeń konieczne jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku architektura lub urbanistyka (uprawnienia budowlane). Z kolei o uprawnienia z ograniczeniami mogą ubiegać się absolwenci studiów magisterskich na kierunku budownictwo. Jak również studiów zawodowych na kierunku architektura i urbanistyka.

Kierunki studiów odpowiednich oraz pokrewnych

Specjalność konstrukcyjno-budowlana

Oczywiście w zależności od tego czy ubiegamy się o uprawienia w ograniczonym zakresie, czy też bez ograniczeń wymaga się spełnienia innych warunków. Dlatego też, aby otrzymać uprawnienia w ww. specjalności bez ograniczeń kandydat musi być absolwentem studiów magisterskich na kierunku budownictwo. Natomiast od osób, których celem jest zdobycie uprawień w ww. specjalności w zakresie ograniczonym wymaga się ukończenia studiów zawodowych na kierunku budownictwo lub studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska. Można także być absolwentem architektury i urbanistyki (program na uprawnienia budowlane w wersji android).

Wybrane specjalności – wymagania

Istotnie, warto również przyjrzeć się innym specjalnościom oraz wymaganiom, które musi spełnić starający się o nie kandydat. W przypadku specjalności drogowej bez ograniczeń należy ukończyć studia magisterskie na kierunku budownictwo. Z kolei o uprawnienia w tej specjalności, ale w zakresie ograniczonym mogą starać się absolwenci studiów zawodowych na kierunku budownictwo. Jeżeli chodzi o uprawnienia w specjalności mostowej, to wymagania są takie same, jak powyżej.

Z pewnością warto zwrócić także uwagę na specjalność kolejową (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Osoba, która chce uzyskać uprawnienia budowlane bez ograniczeń musi ukończyć studia magisterskie na kierunku budownictwo lub transport. Zaś dla tych samym uprawnień z ograniczeniami wymaga się ukończenia studiów zawodowych na ww. kierunkach.

Przyjrzyjmy się również wymaganiom dla specjalności telekomunikacyjnej (program z aktami na uprawnienia budowlane). Kandydaci na uprawnienia bez ograniczeń muszą ukończyć studia na kierunku elektrotechnika lub elektronika i telekomunikacja. Takie same studia, ale już na poziomie zawodowym uprawniają do ubiegania się o uprawnienia w zakresie ograniczonym.

Specjalność wyburzeniowa

Godnym uwagi jest fakt, że uprawnienia w powyższej specjalności nadawane są wyłącznie bez ograniczeń. Oczywiście od kandydata wymaga się odpowiedniego wykształcenia (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). W związku z tym mogą się o nie starać absolwenci górnictwa i geologii w specjalności eksploatacja zbóż, budownictwa oraz inżynierii wojskowej.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com