fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kiedy wymagany jest nadzór inwestorski na budowie

Inwestor budowlany to osoba , która reprezentuje interesy swojego klienta na budowie . Czyli pilnuje , aby każdy etap inwestycji został właściwie zrealizowany oraz pełni jego obowiązki .  Istnieje możliwość zatrudnienia go w celu własnej wygody , jednak jego nadzór jest wymagany w przypadku skomplikowanych budowli . Zaliczają się do nich obiekty mające zostać przeznaczone do użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Są tu jednak pewne ograniczenia kubaturowe. Mowa tu o kubaturze 2.500 m3 i większej. Dodatkowo chodzi też o obiekty wpisane do rejestru zabytków w trakcie przebudowy , rozbudowy , rekonstrukcji lub remontów .

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego możliwe jest wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane. Jeśli chciałby dowiedzieć się czegoś więcej na temat samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie koniecznie wejdź na stronę: www.uprawnienia-budowlane.com

Pozostałe obiekty

Ponad to jego obecności wymagają również budynki o wysokości nad terenem 15 m i większej. Nadzoru wymagają też obiekty zawierające pomieszczenie zagrożone wybuchem pożaru , wymagających uwzględnieniem ruchów podłoża. Także tych związanych z działalnością górnicza oraz obiektów, które posiadają zainstalowana moc elektryczna powyżej 1.000 kW i większa . Kolejnym rodzajem budowli dzięki którym wymagany jest nadzór inwestorski są wszelkie rodzaje mostowe ( wiadukty ,  estakady itp. ) . Następna grupa obiektów są budowle ochroniarce miasta , wsie , obszary rolne i leśne oraz budowli technicznych związanych z tymi obiektami . Zaliczają się do nich również  zapory ziemne , wały powodziowe o wysokości 3 m i większej . Zbiorniki naziemne i podziemne przeznaczone do materiałów stałych , płynnych i gazowych , które są niebezpieczne dla ludzi , mienia i środowiska oraz o wysokości lub głębokości 5 m i większych . Stacje uzdatniania wody i oczyszczania ścieków mające wydajność powyżej 50 m3/h oraz budynki służące do składowania , usuwania .

Instalacje a nadzór inwestorski

Kolejnymi obiektami , gdzie wymagany jest nadzór inwestorski są sieci gazowe , rurociągi oraz inne urządzenia z nimi związane .

Komunikacja a nadzór inwestorski

Nie może go również zabraknąć przy budowie komunikacji , czyli zaliczających się do niej dróg krajowych , wojewódzkich , powiatowych oraz związanych z nimi bezpośrednio obiektów budowlanych , miedzy innymi tuneli drogowych . Do takich uwzględnia się również budowy kanałów żeglugi śródlądowej ,sieci melioracyjnych na obszarze powyżej 100 ha oraz urządzeń transportowo linowych i liniowo terenowych , przeznaczonych do publicznego przewozu osób w celach turystyczno sportowych. Kolejnymi budowlami zasługującymi na obowiązkowy nadzór są budowle pola naziemnego ruchu lotniczego na lotniskach .

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com