fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową do uprawnień budowlanych?

Oczywiście rozpoczęcie praktyki zawodowej jest bardzo ważne. To dzięki niej zdobywa się doświadczenie oraz weryfikuje swoją wiedzę z rzeczywistością. Istotnie ww. praktykę można rozpocząć tylko wówczas, jeśli spełnimy jeden z trzech warunków (egzamin na uprawnienia budowlane). Pierwszym z nich jest uzyskanie dyplomu ukończenia uczelni wyższej. Praktykę mogą rozpocząć także osoby, które uzyskały tytuł zawodowy mistrza lub technika. Jak również osoby po uzyskaniu dyplomu stanowiącego potwierdzenie kwalifikacji zawodowych na nauczanym zawodzie na poziomie technika.

Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową do uprawnień budowlanych?

Zakres praktyki zawodowej

Ważnym aspektem jest to, że praktykę zawsze musi potwierdzić osoba posiadająca wymagane uprawnienia budowlane. Kolejnym ważnym czynnikiem są przepisy, które określają zakres praktyki (program egzamin uprawnienia 2019). Zatem zaliczamy do niej praktykę, która została rozpoczęta po skończeniu przez kandydata trzeciego roku studiów wyższych. Istotnie potwierdzenie praktyki podpisuje osoba, która jest jednocześnie wpisana na listę członków izby. Godnym uwagi jest fakt, że praktyka na budowie obejmuje tylko konkretne prace (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Warto o tym pamiętać, ponieważ nie każdą czynność będziemy mogli do niej zaliczyć.

Jakie czynności zaliczmy do praktyki zawodowej?

Oczywiście, aby poznać odpowiedź na powyższe pytanie należy sięgnąć do rozporządzenia ws. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wynika z niego, że do praktyki zawodowej można wliczyć czynności inspekcyjno-kontrolne w organach nadzoru budowlanego (programy do uprawnień budowlanych). Jak również pracę wykonywaną u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w organie, który działa na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej i odpowiada za utrzymanie właściwego stanu technicznego tej infrastruktury. W takiej sytuacji do praktyki wliczamy czynności wykonywane na terenie budowy. Poza tym są to czynności inspekcyjno-kontrolne. W ich trakcie pojawia się konieczność fachowej oceny stanu technicznego budowli bądź urządzeń budowlanych i zjawisk. Tutaj wliczyć możemy również samodzielne rozwiązywanie zagadnień techniczno-organizacyjnych oraz architektonicznych (uprawnienia budowlane – egzamin).

Istotnie jedną z czynności, którą wliczane są do praktyki jest praca wykonywana w organach jednostek samorządu lokalnego lub administracji rządowej. Z pewnością nie można zapominać, że taka jednostka samorządu lokalnego musi wykonywać zadania zarządcy drogi publicznej. Polegają one na wykonywaniu czynności na terenie budowy. Poza tym czynności te wiążą się z koniecznością samodzielnego oceniania zjawisk bądź rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych i architektonicznych.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.