fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Środowisko pracy

Miejsce pracy inżyniera telekomunikacji jest różnorodne. Może to być biuro, laboratorium, niekiedy również pomieszczenie techniczne. Co ważne wszystkie miejsc te są klimatyzowane. Wynika to z faktu, że są tam zainstalowane urządzenia nowoczesnej generacji. Wymagają one dobrego obiegu powietrza.

W przypadku inżynierów pracujących w biurze nie ma większych zagrożeń. Występują one natomiast dla prac na stanowiskach technicznych oraz w laboratorium. Zagrożenia te to oczywiście kontakt z napięciem do 1kV.  Ponadto można tu zaobserwować promieniowania elektromagnetyczne z urządzeń radiowych oraz telewizyjnych. Jak również promieniowanie źródeł laserowych z urządzeń światłowodowych. W pracy inżyniera telekomunikacji ważne jest przestrzeganie zasad BHP. To znaczenie eliminuje wszelkiego rodzaju zagrożenia.

Kontakt z otoczeniem

Osoba sprawująca zawód inżyniera telekomunikacji ma najczęściej kontakty z ludźmi ze swojej branży. W przypadku stanowisk kierowniczych można oczywiście zauważyć kontakty z podwładnymi oraz inwestorami, dla których prowadzone są prace. Kontakt zazwyczaj ogranicza się do korespondencji mailowej lub rozmów telefonicznych. Jest to wystarczające do uzgodnień w tej branży.

Inżynierzy telekomunikacji podejmują również prace naukowo-badawcze. To pozwala na rozwój dyscypliny, branie czynnego udziału w konferencjach i sympozjach. Coraz częściej osoby takie mogą reprezentować swój kraj na arenie międzynarodowej korzystając z wyjazdów zagranicznych.Praca taka ma charakter twórczy i rzadko ma się tu do czynienia z rutyną. Pozwala na wykonywanie nowoczesnych urządzeń oraz patentowanie swoich wynalazków. Praca naukowo badawcza pociąga za sobą liczne wymagania. Przede wszystkim należy mieć ogromną wiedzę w zakresie prowadzonych badań.

 

Warunki organizacyjne

Osoba zatrudniona na stanowisku inżyniera telekomunikacji pracuje z reguły 8 godzin dziennie. Nie wlicza się tu niedziel, sobót oraz świąt. Pewne urządzenia telekomunikacyjne wymagają nadzoru stałego – 24 godziny na dobę. W takim przypadku dokonuje się podziału na pracę zmianową.

 

Warunki podjęcia pracy

Inżynier telekomunikacji musi skończyć studia wyższe na kierunku ze specjalnością telekomunikacji lub systemów telekomunikacyjnych. Wchodzą tu w grę również takie kierunki jak telekomunikacja cyfrowa, optyczna, ruchowa, teleinformatyczna i wiele innych.W Polsce jest wiele uczelni oferujących tego rodzaju studia. Można znaleźć studia zaoczne, dzienne czy też wieczorowe.

Inżynier telekomunikacji ma duże możliwości awansu i stoi wysoko w hierarchii swojej branży. Należy jednak stale się doszkalać w tej dziedzinie, ponieważ rozwój tego rynku jest bardzo dynamiczny.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.