fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Istotnie, inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników ww. procesu. Oczywiście tę funkcję wyznacza inwestor (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane). Zwykle dzieje się to wtedy, gdy zatrudniona ekipa budowlana nie posiada własnego kierownika budowy. Jeżeli natomiast jest zatrudniony kierownik, to i tak inspektor ma prawo wydawać mu polecenia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Jakie polecenia może wydawać inspektor nadzoru budowlanego?

Oczywiście wydawane przez inspektora polecenia zawsze muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Jeżeli chodzi o wydawanie przez niego poleceń, to mogą one dotyczyć kilku kwestii (egzamin na uprawnienia budowlane). Przede wszystkim inspektor może zlecić wykonanie badań lub prób oraz zażądać usunięcia zagrożeń albo nieprawidłowości. Poza tym ma prawo oczekiwać przedstawienia ekspertyz związanych z dopuszczeniem do stosowania w budownictwie urządzeń technicznych lub wyrobów budowlanych. Jak również może wydać polecenie przedstawienia ekspertyz związanych z wykonanymi robotami budowlanymi.

Ponowne wykonanie robót lub dokonanie poprawek

Jak już wspomnieliśmy w gestii inspektora leży dopilnowanie, aby wszystkie prace przebiegały prawidłowo. W związku z tym może nakazać kierownikowi robót budowlanych lub kierownikowi budowy ponownego wykonania nieprawidłowo wykonanych robót albo dokonania poprawek. Co więcej ma prawo nakazać wstrzymanie robót (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu). Dzieje się tak wówczas, kiedy pojawia się zagrożenie wynikające z przeprowadzanych prac budowlanych. Godnym uwagi jest fakt, że niektóre obiekty wymagają ustanowienia dwóch inspektorów. Wtedy inwestor czyni jednego z nich koordynatorem czynności inspektorów.

Pozostałe zadania inspektora nadzoru budowlanego

Oczywiście z przedstawionych powyżej informacji dowiedzieliśmy się, jakie czynności może wykonywać inspektor. Jednak do jego zadań należy również sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zastosowanych wyrobów budowlanych. Tutaj należy sprawdzić czy wyroby zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie (nauka do uprawnień budowlanych). Oczywiście w jego gestii leży także sprawdzanie oraz dokonywanie odbioru robót ulegających zakryciu lub zaniknięciu. Pamiętajmy również, że jednym z najważniejszych zadań inspektora jest reprezentowanie inwestora oraz dbanie o jego interesy.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com