Inspektor nadzoru inwestorskiego

Kim jest inspektor?

Inspektor nadzoru inwestorskiego, to osoba posiadająca specjalne uprawnienia budowlane oraz szeroką wiedzę techniczną. Dzięki nim jest w stanie samodzielnie rozwiązywać zagadnienia architektoniczne oraz techniczne. Zaliczyć można do tego kierowanie budową, nadzorowanie prac budowlanych, projektowanie czy kontrolowanie.

Szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne http://uprawnienia-architektoniczne.com/egzamin/szczegolowy-program

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Zatrudnienie inspektora jest niezbędne podczas przeprowadzania skomplikowanych prac budowlanych. Wówczas jest on potrzebny do prowadzenia odpowiedniego nadzoru. Taki obowiązek nakłada na inwestora, odpowiedni organ. W przypadku wysokiego poziomu trudności prac, problemów z realizacją inwestycji lub wpływem na środowisko, organ może nakazać zapewnienie nadzoru autorskiego.

Dziennik budowy

Wszelkie polecenia inspektora muszą zostać wpisane do dziennika budowy. Zazwyczaj dotyczą kilku podstawowych zagadnień. Zalicza się do nich usuwanie zagrożeń, naprawa nieprawidłowości, wszelkie prace badawcze, próby budowlane, odkrywanie zakrytych elementów, wszelkie ekspertyzy dotyczące prowadzonych aktualnie robót budowlanych oraz dowody dotyczące dopuszczenia do użytkowania danych wyrobów budowlanych lub konkretnych urządzeń.

Zakres inspektora

Inspektor nadzoru inwestorskiego, może wydawać polecenia kierownikom budowy oraz robót budowlanych. Jeżeli zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości, to wówczas nakłada na nich obowiązek wykonania poprawek. Wszelkie wadliwe elementy muszą zostać usunięte, poprawione lub zastąpione innymi. Czasami zdarzyć się może, że inwestor wstrzyma prace budowlane i wystawić dokument, stwierdzający powstanie nieprawidłowości w projekcie.

Kontrole na placach budowlanych zdarzają się bardzo często. Dzięki temu istnieje pewność, że dany obiekt jest wykonany w odpowiedni a przede wszystkim bezpieczny sposób. Ponadto kontroli podlegają również wyroby. Bardzo ważne jest, aby nie posiadały żadnych wad i był zgodne z wszelkimi normami budowlanymi. Inspektor podczas wizyty sprawdza na jakim etapie znajdują się prace, czy realizacja jest zgodna z projektem, czy inwestor posiada wszystkie niezbędne pozwolenia a nawet może zbadać poziom wiedzy technicznej danych osób.

Dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych -więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu https://uprawnienia-budowlane.com/blog-uprawnienia-budowlane/

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.