fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Inspektor nadzoru

Pełnienie powyższej funkcji nie zawsze jest możliwe, mimo posiadania uprawnień budowlanych. Istotnie, nie mogą jej pełnić osoby z uprawnieniami w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Natomiast inspektorem nadzoru inwestorskiego mogą zostać osoby, które mają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Oczywiście obowiązki oraz uprawnienia inwestora są określone w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane. Znajduje się w niej zapis mówiący o tym, że inwestor jest jednym z uczestników procesu budowlanego (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych). Z kolei w jego gestii leży reprezentowanie interesów inwestora.

Inspektor nadzoru

Jakie wymagania musi spełniać inwestor nadzoru inwestorskiego?

Oczywiście, aby zostać inwestorem konieczne jest posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Ważnym aspektem jest to, że taka osoba zobligowana jest do bycia członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Poza tym konieczne jest posiadanie ubezpieczenia OC (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Godnym uwagi jest fakt, że do zadań inspektora nie należy jedynie reprezentowanie interesów inwestora. Istotnie, musi on także kontrolować zgodności realizacji prac budowlanych z projektem. Jak również dbać o to, aby prace były przeprowadzane zgodnie z przepisami budowlanymi, pozwoleniem na budowę oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych

Z pewnością jednym z ważniejszych zadań inspektora nadzoru budowlanego jest sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych. Ponadto zajmuje się on kontrolowaniem czy używa się właściwych materiałów budowlanych (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane). Co więcej, musi dbać o to, aby nie stosowano materiałów wadliwych lub takich, które nie są dopuszczalne w budownictwie.

Odbiór robót budowlanych

Godnym uwagi jest fakt, że inspektor zobligowany jest do uczestniczenia w odbiorze ww. robót. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji, kiedy roboty budowlane są zanikające lub ulegające zakryciu. Oczywiście bierze też udział w odbiorach technicznych (uprawnienia budowlane – egzamin). Jak również w próbach instalacji, urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych. Istotnie, uczestniczy także w czynnościach wiążących się z odbiorem gotowych obiektów budowlanych oraz przekazywaniem ich do użytku. Ważnym aspektem jest to, że na prośbę inwestora może kontrolować kwestie związane z rozliczaniem budowy. W końcu potwierdza, czy zlecone roboty zostały prawidłowo wykonane, a wady usunięte.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.