Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego – podstawowe informacje

Gdy zdobędziemy uprawnienia budowlane, możemy dalej piąć się po szczeblach kariery w branży budowlanej. Do wyboru mamy między innymi pracę jako inspektor nadzoru inwestorskiego. Stanowisko to jest niezwykle ważne, ponieważ zastępuje na placu budowy samego inwestora, reprezentując tym samym jego interesy. Inwestor wymaga od inspektora jego udziału w odbiorze gotowych obiektów oddawanych do użytkowania. Inspektor potwierdza, czy wszystkie prace rzeczywiście wykonano, a wszelkie usterki lub wady usunięto. Na życzenie inwestora może także mieć pod kontrolą rozliczenia budowy. (program na uprawnienia budowlane)

Inspektor nadzoru inwestorskiego – kim jest?

Inspektor sprawuje kontrolę nad tym, czy prace realizuje się w zgodzie z pozwoleniem na budowę, projektem, przepisami a także z zasadami wiedzy technicznej. Do niego należy też kontrola, czy używane wyroby budowlane są dobrej jakości; sprawdza też jakość samych robót. Nietrudno wywnioskować, że to inspektor upewnia się, czy dane materiały budowlane mogą być używane w budownictwie i czy przypadkiem nie są szkodliwe. Inwestor sprawdza i przeprowadza odbiory prac, które podczas całego procesu budowlanego zanikają lub ulegają zakryciu. Do jego obowiązków należy też uczestnictwo w odbiorach technicznych a także w próbach przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. (akty prawne do egzaminu na uprawnienia architektoniczne) (uprawnienia budowlane – egzamin)

Inspektor nadzoru inwestorskiego – co może robić?

Inspektor nadzoru inwestorskiego wydaje polecenia kierownikowi prac bądź kierownikowi budowy. Wszystkie muszą być wpisane do dziennika budowy. Jego uwagi dotyczą najczęściej usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń czy wykonywania prób i badań; także tych, w których trzeba odkryć elementy zakryte. Polecenia mogą się również tyczyć przedstawiania ekspertyz dotyczących prowadzonych prac budowlanych i przedstawiania dowodów na potwierdzenie dopuszczenia materiałów budowlanych/urządzeń technicznych do używania w budownictwie. Istotną kwestią jest również możliwość zażądania od kierownika prac lub kierownika budowy poprawek. W niektórych przypadkach może to być nawet ponowne przeprowadzenie prac, które wykonano wadliwie. (wybierz swój dostęp do programu na uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.