fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kim jest inspektor budowlany?

Inspektor budowlany (inspektor nadzoru) kontroluje wszystkie etapy budowy domów, hal fabrycznych, dróg, mostów, stoczni i innych obiektów budowlanych.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru budowlanego należy reprezentowanie zleceniodawcy (inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności prowadzonych prac z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technicznej. Inspektor kontroluje nie tylko efekt prac, ale również sprawdza jakość surowców stosowanych przy budowie (np. cementu przy wylewaniu fundamentów). Może bezpośrednio sprawdzać wymiary planowanych wykopów, narzucać kupno surowców określonej jakości potrzebnych do realizacji budowy.

Reprezentacja inwestora

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego inspektor nadzoru reprezentuje inwestora, czyli zlecającego wykonanie obiektu budowlanego. Na żądanie inwestora, inspektor nadzoru kontroluje wszelkie wydatki finansowe ponoszone podczas trwania budowy, czyli kontroluje rozliczenia budowy. Ma także prawo wydawania poleceń kierownikowi budowy, dotyczących poprawienia wadliwie wykonanych robót i usunięcia błędów lub niezgodności z projektem. Można powiedzieć, że jest on koordynatorem, pośrednikiem między zleceniodawcą a wykonawcą robót.

Najczęściej kontrola prac jest prowadzona etapowo. Wiele elementów konstrukcji budowlanej staje się niedostępne w trakcie postępu budowy. Dlatego inspektor nadzoru może zażądać wstrzymania określonych prac do momentu sprawdzenia poprzedniego etapu (np. może wstrzymać wylanie betonu do momentu sprawdzenia zbrojenia). Uczestniczy on w próbach technicznych poszczególnych części, np. przy testowaniu przewodów kominowych, czy instalacji elektrycznych. Po zakończeniu budowy bierze udział w oficjalnym odbiorze obiektu budowlanego i przekazaniu go do użytkowania.

Wykrycie wad a praca inspektora

W przypadku wykrycia wad lub usterek informuje o nich inwestora i nakazuje poprawę źle wykonanych elementów, co potwierdza wpisem do tzw. dziennika budowy. Jeśli inspektor zadecyduje, że dalsze prowadzenie robót może spowodować zagrożenie bądź ewidentne odstępstwo od projektu, może nakazać wstrzymanie prac.

Na dużych budowach (np. przy budowaniu całego przedsiębiorstwa przemysłowego, wysokiego wieżowca, czy mostu) inwestor ustanawia kilku lub kilkunastu inspektorów o różnych specjalizacjach i jednocześnie wyznacza jednego z nich jako koordynatora. Inspektor koordynujący jest tylko odpowiedzialny za organizację pracy pozostałych inspektorów, nie może natomiast narzucać rozwiązań lub decydować o ocenach merytorycznych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com