fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane: co przed nim?

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane może się odbyć, gdy kandydat na uprawnienia zda egzamin pisemny. Do tego potrzebuje on co najmniej 75% poprawnie udzielonych odpowiedzi. Na wyniki egzaminu nie trzeba długo czekać – są one ogłaszane od razu po jego zakończeniu. Wtedy też ustala się termin części ustnej. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane: porządek egzaminu

Egzamin ustny na uprawnienia rozpoczyna się wylosowaniem zestawu pytań. Ilość pytań w zestawie jest oczywiście uzależniona od tego, o jaki zakres i rodzaj uprawnień ubiega się kandydat. Liczba ta może wynosić od 4 do aż 10. Pytania na egzaminie mają sprawdzać praktyczne posługiwaniem się prawem oraz wiedzą techniczną podczas odbywania praktyki zawodowej. Oprócz tego sprawdzają wykonywanie zadań projektowych bądź rozwiązywanie problemów, które pojawiają się w trakcie prowadzenia budowy. Zadania dotyczą też wybranej przez kandydata specjalności; mogą dotyczyć wybranych jej zagadnień. Wszystkie pytania układa właściwa nam miejscem Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna. (program do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Przykładowe pytania na egzamin

Zakres pytań na egzamin ustny na uprawnienia budowlane może przerażać i wywoływać wiele obaw. Zaprezentujemy poniżej przykładowe pytania, które mogłyby się na nim pojawić. Nie ma stuprocentowej pewności, że pojawią się one podczas egzaminu. Mimo to warto je sobie opracować i przerobić. (programy do uprawnień architektonicznych)

  • Jakie zabezpieczenia zastosować w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem?
  • Jak określić gęstość objętościową gruntu?
  • Jakimi metodami konstruuje się i wykonuje konstrukcje obiektów rolniczych, gdy są one narażone na proces korozji?
  • Czym jest plan BIOZ? Z czego się składa? Kto odpowiada za sporządzenie tego planu?
  • Jakie technologie i materiały stosuje się do ocieplania ścian zewnętrznych?
  • W jakich warunkach wykonuje się poszerzenie istniejącej nawierzchni drogowej?
  • Jakie wymagania musi spełnić podłoże pod konstrukcję nawierzchni?
  • Czy należy zgłosić realizację przyłącza?
  • Jakie wyróżniamy kształty sieci oraz co to jest kompensacja na sieciach ciepłowniczych? (uprawnienia budowlane)
Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.