fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane

Godnym uwagi jest fakt, że aby móc podejść do egzaminu ustnego najpierw należy zdać egzamin pisemny. Istotnie jest on przygotowywany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną (programy do uprawnień budowlanych). Oczywiście zakres materiału na egzaminie jest uzależniony  od rodzaju oraz zakresu uprawnień, o które stara się kandydat.

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane

Uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń

Jeżeli chodzi o powyższe uprawnienia, to egzamin składa si e z 90 pytań testowych. Az 63 pytania dotyczą ustawy Prawo budowlane i związanych z nią ustaw i aktów wykonawczych w zakresie wybranej specjalności. Z kolei 18 pytań jest związanych z przepisami BHP przy pracach budowlanych. Natomiast 9 pytań dotyczy postępowania kwalifikacyjnego (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane). Ważnym aspektem jest czas trwania egzaminu. Otóż trwa on 135 minut. Jeżeli udzielimy 68 poprawnych odpowiedzi, wówczas egzamin zostanie zaliczony.

Uprawnienia odrębne do projektowania lub kierowania robotami bez ograniczeń

W przypadku testu na ww. uprawnienia, to składa się on z 75 pytań. Aż 53 pytania są związane ze znajomością prawa budowlanego i przepisów pokrewnych. Z kolei 15 pytań dotyczy znajomości warunków BHP. Kolejne 7 to pytania z zakresu  postępowania administracyjnego (egzamin na uprawnienia budowlane). Na rozwiązanie egzaminu kandydat ma 115 minut. Aby zdać konieczne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na minimum 57 pytań.

Uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami w ograniczonym zakresie

Egzamin na powyższe uprawnienia jest złożony z 60 pytań. Wśród nich 42 związane s a z prawem budowlanym oraz dotyczących go ustaw. Istotnie należy wspomnieć, że pytania te mogą także dotyczyć aktów wykonawczych. Powyższy egzamin obejmuje także 12 pytań związanych z BHP przy robotach budowlanych oraz 6 pytań z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Na napisanie egzaminu kandydat ma 90 minut (uprawnienia budowlane 2019). Minimalna liczba odpowiedzi konieczna do zdania wynosi 45 pytań.

Z kolei egzamin pisemny na uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie zawiera nieco mniej pytań. Otóż kandydat spotka si e tutaj z 45 pytaniami. Cztery z nich wiążą się z postępowaniem  kwalifikacyjnym. 9 pytań dotyczy przepisów BHP. Aż 32 pytania są z zakresu ustawy Prawa budowlanego i związanych z nią ustaw. Oczywiście ustawy dotyczą specjalności, o którą ubiega się kandydat. Na napisanie egzaminu mamy 70 minut (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Jeżeli udzielimy przynajmniej 34 poprawne odpowiedzi, wówczas egzamin zostanie zaliczony. 

Godnym uwagi jest fakt, że test dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza zawiera łącznie 45 pytań testowych. Kandydaci mają 70 minut na napisanie egzaminu. Oczywiście, aby zdać należy odpowiedzieć prawidłowo na 34 pytania.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.