Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane

Egzamin pisemny na ograniczone uprawnienia budowlane jest ostatnim etapem kwalifikacji, gdy staramy się o nadanie uprawnień budowlanych. Egzamin dzieli się na dwie części: pisemną i ustną. Ich długość oraz liczba pytań zależą od rodzaju oraz zakresu wybranych przez nas uprawnień. (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane) Egzamin pisemny na ograniczone uprawnienia budowlane – struktura egzaminu … Czytaj dalej Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane