Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane

Należy pamiętać, że uzyskanie uprawnień budowlanych jest możliwe po zdaniu egzaminu państwowego. Składa się on z dwóch części: pisemnej oraz ustnej (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Egzamin pisemny ma formę testu, gdzie prawidłowa jest tylko jednak odpowiedź. Aby uzyskać pozytywny wynik trzeba udzielić przynajmniej 75% prawidłowych odpowiedzi.

Egzamin na uprawnienia budowlane

Zdawalność egzaminu

Oczywiście nie każdy, kto podchodzi do egzaminu na uprawnienia budowlanej uzyska z niego pozytywny wynik. W 2017 roku Okręgowe Izby Inżynierów otrzymały aż 6910 nowych wniosków o nadanie uprawnień. Z kolei łącznie w sesjach wiosennej oraz jesiennej do egzaminu pisemnego przystąpiło 1188 osób. Poprawka z części ustnej dotyczyła aż  1973 kandydatów. Ważnym aspektem jest to, że wlicza się tutaj nie tylko osoby, które nie zdały którejś części egzaminu, ale także wnioskowały o odroczenie terminu egzaminu. Reasumując, do egzaminu pisemnego podeszło 7475 osób, a do ustnego 7826 (program z aktami na uprawnienia budowlane). Z pozytywnego wyniku cieszyło się aż 5922 kandydatów. Z kolei 2500 osobom nie udało się uzyskać uprawnień budowlanych.

Popularność specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Godnym uwagi jest fakt, że ww. specjalność cieszyła się największym zainteresowaniem w 2018 roku. W rzeczonym roku o tę specjalność ubiegało się aż 2681 osób (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). Istotnie, wiele osób wybierało ją również w latach poprzednich.  Z kolei nikt nie zdecydował się na uprawnienia w specjalności wyburzeniowej.

Zdawalność w poszczególnych specjalnościach – statystyki

Z pewnością warto przyjrzeć się także pozostałym specjalnościom na uprawnienia budowlane, które cieszyły się większym lub mniejszym powodzeniem. W 2017 roku na specjalność konstrukcyjno-budowlaną zdecydowało się 2615 osób (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Przyglądając się rokowi 2018 i specjalności instalacyjnej sanitarnej widzimy, że zainteresowanych jej zdawaniem było 1074 osób. Z kolei w roku 2017 na tę samą specjalność zdecydowało się 1254 osoby. Rok 2017 w specjalności sanitarnej cieszył się powodzeniem wśród 1254 kandydatów, a rok później wśród 1074 osób. Z kolei o uprawnienia w specjalności instalacyjnej elektrycznej w roku 2017 starały się 83 osoby, a w roku 2018 – 89 osób. Istotnie wiele osób starało się o specjalność drogową. W 2017 roku było to 609 osób, a w roku 2018 – 641.

Ustawa deregulacyjna

Z pewnością warto wspomnieć tutaj o tzw. ustawie deregulacyjnej. Otóż od momentu jej wprowadzenia wyniki egzaminów ustnych są coraz słabsze. W związku z tym wielu kandydatów kilkakrotnie podchodzi do egzaminu. Rok 2018 to 8685 osób dopuszczonych do egzaminu (uprawnienia budowlane – egzamin). Ostatecznie uprawnienia budowlane przyznano 5758 inżynierom budownictwa. Rachunek jest zatem prostu – prawie 3 tysiące kandydatów nie zdało egzaminu.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.