Egzamin na uprawnienia budowlane

Aby uzyskać uprawnienia budowlane należy posiadać odpowiednie wykształcenie zawodowe, jak również odbyć praktykę zawodową oraz przejść proces rekrutacyjny i zdać egzamin państwowy. Egzamin składa się z dwóch części: ustnej pisemnej i pisemnej.

Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane

Ustna część egzaminu na uprawnienia budowlane

Egzamin w formie ustnej polega na tym, iż kandydat odpowiada na pytania zadane przez komisję. W skład komisji wchodzi 3 do 5 osób z wykształceniem kierunkowym oraz odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, ewentualnie jeden z członków z wykształceniem prawniczym. (testy uprawnienia architektoniczne)

Dla każdego rodzaju specjalności przygotowuje się oddzielne zestawy pytań na podstawie obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

Odpowiedzi zdających są oceniane w skali od 0 do 5 punktów za każdą odpowiedź.

Praktyczne wskazówki dotyczące egzaminu ustnego

Czas przygotowania na danie odpowiedzi wynosi około 25 minut, czas egzaminu nie przekracza 60 minut.

Egzamin odbywa się w grupach po kilka lub kilkanaście osób. Jeśli wszyscy kandydaci z danej grupy przejdą egzamin, zostają ogłoszone wyniki przez komisję. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Oczywiście członkowie Komisji Kwalifikacyjnej mogą zadawać dodatkowe pytania, które wiążą się z pytaniami z wytypowanego zestawu. Raczej nie pozwala się na czytanie odpowiedzi z kartki, warto mieć przygotowane dodatkowe rysunki do odpowiedzi. Podczas przygotowania odpowiedzi można posługiwać się tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami oraz Euro Kodami, które są dostępne przez Komisję Kwalifikacyjną.

(egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Pytania dla osób ubiegających się o uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi

W tym przypadku zadaje się 10 pytań, w tym cztery pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej,4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, jedno pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa oraz jedno pytanie obejmujące część praktyczną, która polega na wykonywaniu zadania projektowego lub rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy. (testy uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0