fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dziennik budowy, co powinno się w nim znaleźć

Prawo budowlane narzuca prowadzenie dziennika budowy na każdej budowie, na której prowadzenie została wydana zgoda. Dziennik budowy jest wydawany przez urząd, który wydał zezwolenie na budowę. Za brak prowadzenia takowego grożą kary pieniężne. Format dziennika jest określony prawnie a jego wzór jest zawarty w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.

Dziennik budowy to podstawowy dokument kierownika budowy. Jeśli masz już uprawnienia budowlane sprawdź jak powinien wyglądać prawidłowo opracowany dziennik.

Poszczególne części dziennika budowy

Na stronie tytułowej dziennika budowy organ, który wydał dziennik, zamieszcza kilka podstawowych elementów. Wśród nich można wyróżnić: numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika. Ponadto wpisane są też tu również: imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora. Znaleźć tu można także dane dotyczące samej budowy, czyli rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu, numer i datę wydania pozwolenia na budowę,

Na stronie tytułowej co ważne widnieje także pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy.

Pierwsza strona dziennika budowy

Pierwsza strona tytułowa poświęcona jest na podanie imion i nazwisk najważniejszych osób na budowie, czyli kierownika budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Przy każdym nazwisku podany jus numer uprawnień budowlanych. Jak dobrze wiemy osoby takie muszą posiadać takie uprawnienia.  Podpisy tych osób świadczą o tym, że faktycznie przejęły one sprawowanie powierzonych im funkcji. Informacje takie są niezwykle istotne. Dzięki temu wiemy do kogo zwrócić się w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danej budowy. Wiemy kto jest odpowiedzialny i kto ponosi konsekwencje nieprawidłowo prowadzonych prac.

Strony dziennika budowy

Następne strony dziennika przeznaczone są już na wpisy. Są one ponumerowanie odpowiednio, ale wizualnie nie różnią się niczym więcej. Każdy wykonywany wpis powinien być oznaczony datą oraz podpisem osoby która dany wpis wykonuje. Ponadto pod wpisem znajduje się imię i nazwisko osoby wpisującej. W przypadku zmiany kierownika podczas prowadzenia budowy należy to również odnotować w dzienniku budowy. W tym miejscu należy też podać poziom zaawansowania prac oraz sposób zabezpieczenia budowy.

Zamknięcie dziennika budowy należy odnotować odpowiednim wpisem. Wpis ten wykonuje kierownik budowy.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com