fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Do czego służy dziennik budowy?

Dziennik budowy jest podstawowym dokumentem prowadzonym dla każdej budowy, dla której zostało wydane pozwolenie na budowę. To właśnie w nim notuje się wszystkie działania związane z procesem budowy. W tym urzędowym dokumencie znajdują się wszystkie podjęte działania, a także różne sytuacje losowe, które wydarzyły się w danym czasie. (programy do uprawnień architektonicznych)

dziennik budowy

 

W jaki sposób uzupełnia się dziennik budowy?

Dziennik mogą uzupełniać tylko osoby uprawnione, zalicza się do nich, projektanta, kierownika budowy, właściciela bądź inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, geodetę, pracownicy organów uprawnionych do kontroli robót budowlanych. (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Rozporządzenie to określa również obowiązki kierownika budowy a także wzór dziennika.

Dziennik budowy otrzymuje się w urzędzie, który wydał pozwolenie na budowę. Może to być np. starostwo powiatowe. Dokument ten powinien być wydany przez daną jednostkę w ciągu trzech dni od złożenia wniosku o jego wydanie. Wniosek ten może złożyć inwestor lub wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Co zawiera dziennik budowy?

Dziennik budowy to dokument w formie książki A4. Posiada podwójne strony, a w tym oryginalną stronę oraz jej kopię. Na każdej stronie tego dokumentu nanosi się pieczęć wydającego organu, zabezpieczająca przed różnymi oszustwami. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Na stronie tytułowej umieszcza się datę wydania dziennika, liczbę jego stron oraz numer. Na pierwszej stronie znajdują się też informacje określające rodzaj działań budowlanych. Ponadto także data i numer wydania pozwolenia na budowę, adres prowadzonych robót. Każdy wpis do dziennika powinien być opatrzony podpisem osoby, która go dokonała.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com