fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Na początku należy wskazać, kto może pełnić ww. funkcje. Otóż, pełnić je mogą tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane. Istotnie, uprawnienia budowlane umożliwiają bowiem prowadzenie działalności polegającej na fachowej ocenie zjawisk technicznych. Jak również działalności polegającej na samodzielnym rozwiązywaniu zagadnień technicznych, techniczno-organizacyjnych i architektonicznych (program uprawnienia budowlane testy ).

Na czym polegają ww. działalności?

Działalność, którą mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia budowlane polega na kilku czynnościach (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Przede wszystkim opiera się na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.

Działalność wiąże się również z projektowaniem oraz sprawdzaniem projektów architektoniczno-budowlanych, kierowaniem budową lub różnego rodzaju robotami budowlanymi. Ponadto może dotyczyć kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych i sprawowaniem kontroli technicznej oraz nadzoru nad ich wytwarzaniem. Jak również rzeczoznawstwa budowlanego (oprócz uprawnień budowlanych jest wtedy wymagane także posiadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego).

Praktyka zawodowa oraz wykształcenie techniczne

Powyższe elementy są niezbędne, aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (dowiedź się więcej na temat uprawnień budowlanych). Jednak zarówno wykształcenie, jak i odpowiednia praktyka zawodowa muszą być dostosowane do pewnych czynników. Są to: rodzaj działalności oraz stopień skomplikowania działalności. Istotne są również inne wymagania związane ze sprawowaną funkcją.
Decyzja wydawana przez organy samorządu zawodowego, czyli uprawnienia budowlane stanowią potwierdzenie posiadanych kwalifikacji.

Odpowiedzialność osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Jak już wspomniano jedynie zdanie egzaminu, który weryfikuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną kandydata pozwala na uzyskanie uprawnień budowlanych (uprawnienia budowlane). Należy jednak pamiętać, że sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Osoby, które sprawują ww. funkcje są odpowiedzialne za to, by prace były wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Istotnie, w ich gestii leży również staranność w wykonywaniu swojej pracy, jak również jakość, bezpieczeństwo i prawidłowa organizacja prac.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.