fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Dlaczego właściwy czas praktyki jest tak ważny?

Czas trwania praktyki zawodowej jest uzależniony od wybranego przez nas zakresu i rodzaju uprawnień budowlanych. Warto mieć tego świadomość, ponieważ zbyt krótka praktyka zawodowa nie zostanie zaliczona, co utrudni i równocześnie wydłuży proces zdobywania uprawnień. Oczywiście przepisy mogą ulegać zmianie, dlatego przed złożeniem dokumentów do naszej izby, koniecznie sprawdźmy, czy kwestie dotyczące praktyki się nie zmieniły. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Czas trwania praktyki zawodowej: uprawnienia do projektowania

I tak w przypadku starania się o możliwość nieograniczonego projektowania, należy koniecznie ukończyć studia II stopnia na kierunku odpowiednim. Będzie też potrzebna praktyka na budowie i praktyka przy sporządzaniu projektów. W obu przypadkach wynosi ona rok, co razem daje dwa lata zdobywania doświadczenia zawodowego. Starając się tylko o ograniczone uprawnienia, wystarczające będą studia II stopnia na pokrewnym kierunku lub I stopnia na kierunku właściwym. Czas praktyki nie ulega zmianie. (program uprawnienia budowlane)

Czas trwania praktyki zawodowej: nieograniczone uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi

Otrzymanie uprawnień nieograniczonych do kierowania pracami budowlanymi wymusza na nas skończenie studiów II stopnia na odpowiednim kierunku i odbycie praktyki trwającej 1,5 roku. Nieograniczone uprawnienia zdobędziemy też po skończeniu odpowiedniego kierunku I stopnia, jednak w takiej sytuacji praktyka trwa aż 3 lata. (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Czas trwania praktyki zawodowej: ograniczone uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi

Gdy wystarczą nam wyłącznie uprawnienia ograniczone, możemy ukończyć studia I stopnia na odpowiednim kierunku lub II stopnia na kierunku uniwersalnym. Musimy też odbyć praktykę, która potrwa 1,5 roku. Jeżeli posiadamy dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pokrewnym, musimy praktykować przez 3 lata. Ograniczone uprawnienia otrzymamy także wtedy, gdy mamy tytuł zawodowy technika lub mistrza albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w nauczanym zawodzie na poziomie technika. Jeszcze jedną możliwością jest dyplom w zawodzie związanym z budownictwem (określają to przepisy na podstawie art. 16). (uprawnienia architektoniczne)

Czas trwania praktyki zawodowej: uprawnienia łączne

Największe obostrzenia dotyczą zdobywania nieograniczonych uprawnień łącznych, czyli tych zarówno do projektowania, jak i do kierowania pracami budowlanymi. W takim przypadku musimy ukończyć studia II stopnia i to na kierunku, który został przypisany jako odpowiedni do naszej specjalności. Praktyka na budowie trwa wtedy półtora roku, a ta przy projektowaniu rok. Uprawnienia łączne ograniczone wymagają od kandydatów dyplomu ukończenia studiów II stopnia kierunku pokrewnego lub studiów I stopnia kierunku właściwego. Praktyka wygląda identycznie jak w przypadku uprawnień nieograniczonych. (program do egzaminu na uprawnienia na komputer)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.