Cegła klinkierowa na elewacji

Czym jest klinkier?

„Cegły elewacyjne (inaczej licowe) to takie,  które są eksponowane na zewnątrz, bez zabezpieczenia, czyli nie tynkowane. Cegły klinkierowe należą do grupy cegieł elewacyjnych i różnią się od nich przede wszystkim nasiąkliwością oraz wytrzymałością mechaniczną.”[1] (testy na uprawnienia budowlane)

W polskiej literaturze przyjmuję się, że cegła klinkierowa to taka, która posiada niską nasiąkliwość ( ≤ 6%), dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na warunki atmosferyczne (np. mrozoodporność).

Właściwości cegły klinkierowej określone zostały poprzez normę europejską: PN-EN 771-1 „Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne”. Uwaga! Norma ta nie zawiera informacji na temat rozróżniania i definicji cegieł elewacyjnych czy klinkierowych (uprawnienia budowlane program do nauki)

Cegła klinkierowa na elewacji

Jakie są zalety cegły klinkierowej?

Klinkier dzięki swoim właściwością fizycznym oraz mechanicznym jest bardzo wytrzymały. Ponadto z biegiem lat cegły klinkierowe nie płowieją, nie osadzają się na nich glony i pleśnie, słabo przylega do nich brud, a ewentualne zanieczyszczenia można bardzo łatwo usunąć za pomocą myjki ciśnieniowej.

Jak powstaje cegła klinkierowa?

„Produkty klinkierowe uzyskuje się wypalając specjalne rodzaje gliny w temperaturze znacznie powyżej 1000° C.Glina po wydobyciu jest wstępnie mieszana i poddawana procesowi homogenizacji czyli ujednorodnienia. Kolejnym etapem jest skomponowanie odpowiedniej mieszanki poprzez mieszanie gliny z kruszywem oraz dodanie wody. Gotowa mieszanka o wilgotności około 17-18 % trafia do prasy próżniowej, gdzie pod bardzo wysokim ciśnieniem jest formowane pasmo gliny, które dzielone jest na sztuki za pomocą ucinacza. Na tym etapie niektóre produkty są angobowane (powierzchniowo barwione) oraz poddawane procesowi kształtowania struktur na powierzchni lica. Uformowane w ten sposób wyroby klinkierowe mają około 8-10% większe rozmiary od produktu finalnego, skurczeniu ulegną w dalszej części procesu technologicznego podczas suszenia i wypału (temperatura może osiągnąć nawet 1200° C). [2]

Ile kosztują cegły klinkierowe na elewację?

„Cena, zarówno cegieł, zależy w dużej mierze od koloru i typu klinkieru, w tym jego faktury i parametrów technicznych, takich jak nasiąkliwość (im mniejsza tym lepiej i tym drożej).”[3]

Zazwyczaj najtańsze są klasyczne cegły, o czerwonym kolorze, cena zaczyna się od 100zł/m2. Więcej zapłacimy za cegły w kolorach ciemnych (brązowe, grafitowe), jest to wydatek rzędu 130-200zł/m2.

Należy pamiętać, że w przypadku cegieł klinkierowych duży wydatek czeka nas już na etapie wykonania fundamentów (muszą być odpowiednio wysokie). „W obydwu rozwiązaniach trzeba ponadto doliczyć fugowanie. Powinna to być specjalna spoina do klinkieru położona przez fachowca (i w odpowiednich warunkach)”.[4]

Jak zamocować cegły klinkierowe na elewacji?

„Klinkier jest ciężki i wymaga solidnego podparcia. Dlatego też, na elewację klinkierową najlepiej zdecydować się na etapie projektu, ponieważ trzeba w nim przewidzieć odpowiednio większą szerokość fundamentów, aby cegły miały się na czym oprzeć. Bez oparcia może pozostać maksymalnie 1/3 cegły.

Podczas murowania cegły klinkierowe łączy się stalowymi kotwami ze ścianą nośną. Można też najpierw ocieplić ścianę nośną i dopiero wtedy obmurować klinkierem. W tym celu stosuje się specjalne kotwy wbijane lub kotwy wkręcane w gotowy mur. (cennik uprawnienia budowlane)

Kotwy łączące ścianę osłonową i konstrukcyjną to najczęściej stalowe druty średnicy 4-6 mm lub płaskowniki stalowe. Najlepiej, aby były nierdzewne. Liczba łączników przypadających na metr kwadratowy ściany jest uzależniona od grubości ocieplenia, siły wiatru w danym regionie oraz powierzchni ściany. Przyjmuje się, że wystarczy pięć sztuk na 1 m2. Tylko wokół otworów okiennych i drzwiowych, aby wzmocnić połączenie ścian, kotwy rozmieszcza się gęściej – około trzech na 1 m.”[5]

Płytki na taras. Jak je wybrać? Płytki gresowe i klinkierowe.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.