Zadania głównego inspektora nadzoru budowlanego

Główny inspektor nadzoru budowlanego powołuje i odwołuje prezesa rady ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru na wniosek miejscowości, według spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Do jego zadań należy również pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w stosunku do wojewody i wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, a także nadzór nad działalnością, kontrolowanie działań, organizacji administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, prowadzenie centralnego rejestru w formie elektronicznej dotyczących osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej z podaniem danych wskazanych osób. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Praca głównego inspektora i urzędu nadzoru budowlanego

Główny inspektor nadzoru budowlanego jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Urząd nadzoru budowlanego sprawuje kontrolę materiałów, prowadzi także wiele innych rejestrów, których głównym zadaniem jest monitorowanie sytuacji w budownictwie.

Prowadzony jest między innymi ruch budowlany, analizowane są informacje związane z ilością obiektów oddanych do użytkowania, wybranych decyzji o pozwoleniu na budowę, czy zakazów rozbiórek. Kolejnym rejestrem są katastrofy budowlane, czyli spis zdarzeń o których NBP informują powiatowi lub wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Można wyróżnić również krajowy wykaz zakwestionowanych wyrobów budowlanych, który zawiera informacje i dane dotyczące wyrobów budowlanych, które oznakowane są znakiem budowlanym, ale nie są zgodne z wymogami, które określone są w ustawie o wyrobach budowlanych. Znajdują się tam informacje takie jak rodzaj i zakres niezgodności środki zastosowania wobec zakwestionowanego wyrobu budowlanego, zagrożenia jakie może powodować zastosowanie zakwestionowanych do wyrobu budowlanego. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *