Uprawnienia SEP

W odpowiednich ośrodkach można uzyskać uprawnienia SEP z zakresu elektrycznego, energetycznego, czy gazowego, wśród wielu uprawnień są między innymi uprawnienia dotyczące eksploatacji i dozoru urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, które wytwarzają przetwarzają i zużywają energię elektryczną i dotyczą prądotwórczych przyłączy do krajowej sieci elektroenergetycznej, bez względu na wysoką jakość napięcia znamionowego, urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż jeden k/v. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Kolejną grupą jest eksploatacja i dozór urządzeń wytwarzających, przetwarzających, wysyłających i  zużywających ciepło oraz inne urządzenia elektryczne. Dotyczy to kotłów parowych, sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, turbin parowych, przemysłowych, urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody, urządzeń do składowania i magazynowania, rozkładu ładunków, aparatura kontrolno-pomiarowych i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń instalacji wymiennych. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Kolejną grupą w tym zakresie kursów są urządzenia, instalacje i sieci gazowe, które wytwarzają, przetwarzają materiały i paliwa gazowe, dotyczą one urządzeń do produkcji paliw gazowych, urządzeń do magazynowania paliw gazowych, sieci gazowych o rozdzielaczu ciśnienia powyżej 0,5 urządzeń i instalacji gazowych ciśnienia wyższego niż 5 kPa, turbin gazowych, aparatów kontrolno-pomiarowych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Uprawnienia w specjalności elektrycznej

Oprócz uprawnień SEP należy wymienić uprawnienia budowlane z zakresu elektryki.

Uprawnienia budowlane elektryczne bez ograniczeń umożliwiają projektowania obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi, takimi jak sieci elektryczne, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, sieci kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej oraz sieci trakcyjnej metra. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Do uzyskania uprawnień elektrycznych wykonawczych bez ograniczeń potrzebne jest ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunkach elektronika, technika elektryczna lub elektroenergetyka, odbycie półtora roku praktyki na terenie budowy następny .

Uprawnienia elektryczne można uzyskać również w ograniczonym zakresie po uzyskaniu tytułu zawodowego technika elektryka technika, elektroenergetyka, technika transportu szynowego, oprócz posiadanych kwalifikacji niezbędna będzie odbycie praktyki zawodowej w wymiarze 4 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *