Uprawnienia budowlane do projektowania- obowiązki

Uprawnienia budowlane do projektowania- obowiązki

Uprawnienia budowane do projektowania umożliwiają sporządzanie projektów architektoniczno-budowlanych. Muszą iść one w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz decyzją o warunkach zabudowy, czy pozwoleniem na budowę. Osoba z takimi uprawnieniami może podejmować wszelkie ważne decyzje, wydawać opinie i wyjaśniać wątpliwości dotyczące projektu i wykorzystanych rozwiązań. Ponadto może sprawować nadzór autorski, jeśli właściwy organ bądź inwestor tego zażąda. (uprawnienia budowlane szczegółowy program)

Oczywiście poza prawami płynącymi z tych uprawnień jest też mnóstwo obowiązków. Takich jak czuwanie nad bezpieczeństwem pożarowym, konstrukcji, czy użytkowania. Taki specjalista zobligowany też jest do przeprowadzenia prawidłowej charakterystyki energetycznej jak i modernizacji użytkowanie energii danego budynku. Ponadto odpowiada za dopilnowanie prawidłowych warunków BHP, ochrony środowiska oraz higienicznych i zdrowotnych. Usuwanie wody opadowej czy ścieków lub samo zaopatrywanie w wodę, energię cieplną, paliwa stosownie do potrzeb i z celem najefektywniejszego ich wykorzystania również należy do zadań osoby z uprawnieniami do projektowania. A co więcej, również utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego budynku. Do pozostałych obowiązków należy też uszanowanie interesów wszystkich osób będących pod wpływem oddziaływania budynku, a także ochrona zabytków i obiektów objętych ochroną konserwatorską. (program na uprawnienia budowlane)

Wykształcenie i praktyka na odpowiednim poziomie

Praca projektanta budowlanego wiąże się z przestrzeganiem wielu norm, ustaw i rozporządzeń, o których nie można zapomnieć. (program na uprawnienia budowlane na komputer)

Kto może uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania? Każdy kto ukończył odpowiedni kierunek studiów oraz odbył praktykę zawodową. Wszystkie informacje odnośnie wykształcenia czy praktyki można znaleźć w rozporządzeniu o samodzielnych funkcjach technicznych. Oczywiście konieczne jest zaliczenie egzaminu państwowego, by zdobyć uprawnienia budowlane w wybranej specjalności, zakresie czy rodzaju.(uprawnienia budowlane w wersji android)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *