Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych

Praktyka zawodowa jest jednym z czynników pozwalających uzyskać uprawnienia budowlane.

Praktyka zawodowa jest bardzo ważnym elementem, dzięki której kandydat uzyskuje uprawnienia  i umiejętności praktyczne, a także wiedzę. Praktyka może się odbywać w biurze projektowym bądź na placu budowy. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Praktyka polega na uczestnictwie w pracach projektowych, bądź uczestniczeniu w pracach budowlanych. Zakres praktyki budowlanej powinien być zgodny z zakresem specjalności uprawnień budowlanych, o które ubiega się wnioskodawca. Do praktyki zawodowej zalicza się wykonywanie czynności inspekcyjnych, kontroli w urzędach obsługujących organy nadzoru budowlanego, praca w urzędach obsługujących te organy administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania zarządcy drogi publicznej. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Polega to  na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmujących konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i architektonicznych organizacyjnych. wracam u zarządcy infrastruktury kolejowej w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działających na zlecenie zarządu infrastruktury kolejowej. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Do praktyki zawodowej na stanowiskach technicznych, w komórkach, czy działach administracyjnych nie mogą być zaliczone praktyk iw komórkach administracyjnych technicznych i eksploatacyjnych, w których praca nie wymaga posiadania uprawnień budowlanych. Nie wchodzą w zakres praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych elektryczne pomiary eksploatacyjne, obmiary, kosztorys, rozliczenia budowy, koncepcje projektowe i inwentaryzacja. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Czas praktyki zawodowej rozliczany jest w tygodniach. Tydzień pracy składa się z pięciu dniu i wcale nie muszą to być dni od poniedziałku do piątku. Na jeden rok praktyki zawodowej składają się 52 tygodnie. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *