Podsumowanie sesji egzaminacyjnej wiosna 2019

Drodzy użytkownicy naszego serwisu,

dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyliście podczas sesji egzaminacyjnej wiosna 2016. Na kartach egzaminacyjnych pojawiło się do 95% pytań z naszego programu. Niemal wszyscy nasi użytkownicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. W naszym programie pojawiły się pytania których nie było w innych serwisach, a które pojawiły się na egzaminie. Nasze podpowiedzi sprawiły że nauka była jeszcze prostsza. Dzięki waszym pozytywnym opiniom czujemy, że nasza praca nie idzie na marne.

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych, prowadzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w sesji wiosna 21016, jak zwykle przygotowane było z wielką starannością. oraz zgodnie z określonymi procedurami. XXVIII egzamin na uprawnienia budowlane odbył się 20 maja 2016 r. Do egzaminu podeszło 3649 osób, z czego z wynikiem pozytywnym egzamin zakończyło 2818 osób. Lepsze wyniki kandydaci uzyskali z części pisemnej, z której egzamin zdało około 86%. Nieco gorsze wyniki kandydaci uzyskali na egzaminie ustnym.

Ilość uzyskanych uprawnień, w zależności od specjalności na egzaminie wiosna 2019 wyglądała następująco:

– konstrukcyjno-budowlana – 1265 osób,

– instalacyjna sanitarna – 573 osób,

– instalacyjna elektryczna – 391 osób,

– inżynieryjna drogowa – 288 osób,

– inżynieryjna mostowa – 127 osób,

– inżynieryjna kolejowa (obiekty) – 80 osób,

– inżynieryjna kolejowa (obiekty) – 80 osób,

– inżynieryjna kolejowa (sterowanie ruchem) – 20 osób,

– inżynieryjna hydrotechniczna – 45 osób,

– instalacyjna telekomunikacyjna – 29 osób,

– wyburzeniowa – brak.

Najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przyznano w Izbie Mazowieckiej, następnie Małopolskiej i Śląskiej.

Zdany egzamin jest gwarancją dobrego przygotowania oraz potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji. Dzięki nadanym uprawnieniom kandydaci mogą bez przeszkód wykonywać swój wymarzony zawód.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *