Podsumowanie egzaminu 2018 w sesji wiosennej

Egzamin na uprawnienia budowlane 2017 w sesji wiosennej już za nami. Jak wyglądała zdawalność w tym roku? Jak byli przygotowani kandydaci? Ile osób może już cieszyć się możliwością samodzielnej pracy w biurze projektowym czy na budowie?

podsumowanie uprawnienia budowlane 2017

podsumowanie uprawnienia budowlane 2017

Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wyniki z sesji egzaminacyjnej odbywającej się w maju 2018 r. Był to już 29 egzamin na uprawnienia budowlane. Liczba inżynierów mogących pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wzrosła o 2905 osób.

EGZAMIN PISEMNY: Egzamin w sesji letniej odbył się 17 maja 2018 r. Do 16 okręgowych Izb Inżynierów wpłynęło 3577 wniosków. 97,71% z nich zostało pozytywnie zakwalifikowanych i dało możliwość kandydatom przystąpienia do egzaminu na uprawnienia. Liczba osób przystępujących do egzaminu pisemnego została powiększona o osoby, które egzamin musiały powtórzyć ze względu na negatywny wynik z poprzednich sesji. Do egzaminu pisemnego przystąpiło łącznie 3805 osób, a zdało 3070. Procentowa zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła więc 80,68%.

EGZAMIN USTNY: Kolejnym etapem był egzamin ustny, do którego podeszły tylko osoby z pozytywnym wynikiem z części pisemnej oraz osoby, którym powinęła się noga na egzaminie ustnym w poprzednich latach. Kandydatów takich było w sumie 3829. Zdawalność egzaminu ustnego ocenia się na 75,87 %.

W skali całego kraju egzaminu nie zdało 1659 osób. Podsumowując egzamin przeprowadzany w poszczególnych Izbach należy stwierdzić, że w XXIX sesji egzaminacyjnej najwięcej uprawnień nadano w Mazowieckiej (około 450), Małopolskiej (około 320) i Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów (około 250).

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych jest ściśle podporządkowane przepisom prawa. Dokument potwierdzający zdobycie uprawnień jest więc świadectwem posiadanego doświadczenia oraz daje gwarancję wiedzy jego posiadacza. Szczegółowe informacje na temat uprawnień budowlanych znajdziesz w  regulaminie w sprawie nadawania uprawnień  oraz regulaminie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Jeśli również chcesz spróbować swoich sił i podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane sprawdź do kiedy musisz złożyć dokumenty do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa. Znajdź dane kontaktowe do swojej Izby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *