Koszt postępowania kwalifikacyjnego

Konieczność dokonania opłat

Egzamin na uprawnienia budowlane w każdej specjalności to egzamin państwowy. Każda osoba przystępująca do takiego egzaminu zdaje sobie sprawę z tego, że to ona ponosi jego koszta. Tylko po dokonaniu wpłaty zostaniemy dopuszczeni do egzaminu. Opłaty wnosi się na konto bankowe izby okręgowej, do której należymy przez nasze miejsce zamieszkania. Niezmiernie ważny jest tytuł przelewu, aby izba wiedziała, za co konkretnie są to pieniądze. Przejdźmy jednak do kwestii najistotniejszej – ile to wszystko kosztuje? Jaki będzie koszt postępowania kwalifikacyjnego w 2020r.? (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Koszt postępowania kwalifikacyjnego – opłata pierwsza

Wydatki dotyczące egzaminu dzielą się na dwie części. Najpierw płacimy za samo rozpatrzenie naszego wniosku. W skład tego etapu wchodzi jeszcze kontrola merytoryczna wniosku i ocena praktyki zawodowej. Pierwszą wpłatę musimy uiścić jeszcze przed złożeniem wniosku, bo wśród załączników musi się znaleźć potwierdzenie dokonania opłaty. Jest to połowa kosztów egzaminu. (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Koszt postępowania kwalifikacyjnego – opłata druga

Czas na drugą opłatę za proces kwalifikacji przychodzi po tym, jak nasz wniosek zostanie zakwalifikowany do dalszego postępowania. Informacja o tym dociera do kandydata nie później jak 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Przybiera ona postać dokumentu wysłanego listem poleconym. Jeśli kandydat na uprawnienia nie zaliczy egzaminu pisemnego, niestety przed ponownym podejściem do niego musi ponownie dokończać opłaty za przeprowadzenie egzaminu. W przypadku niezaliczenia części ustnej wnosimy tylko połowę kwoty za cały egzamin. Po tej wpłacie można jeszcze raz podejść do egzaminu ustnego. (testy uprawnienia architektoniczne)

Koszt postępowania kwalifikacyjnego – realne kwoty

Wysokość opłat zależy w dużej mierze od rodzaju uprawnień. Kwoty co roku ustala Krajowa Rada PIIB. Koszt zakwalifikowania wniosku wynosił w 2019r. 1100zł, jeśli ubiegaliśmy się o uprawnienia łączne lub 800zł, jeśli naszym celem były uprawnienia odrębne, czyli do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi. Opłaty za przeprowadzenie egzaminu są identyczne w każdym z tych dwóch przypadków. Za ponowne przeprowadzenie egzaminu zapłacimy odpowiednio 600zł lub 450zł. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *