Kierunki dla specjalności instalacyjnej

Gdzie szukać właściwych kierunków?

Zarówno kierunki odpowiednie, jak i pokrewne dla każdej specjalności uprawnień budowlanych są jasno określone w rozporządzeniu, na które często się powołujemy. Mowa tu o rozporządzeniu dotyczącym pełnienia  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a konkretnie do załącznika nr 2. Informacje, które tam znajdziemy, są podstawą do procesu kwalifikacji wykształcenia, który przeprowadza odpowiednia komisja. Stąd też gdy ubiegamy się o nadanie uprawnień budowlanych w konkretnej specjalności, musimy pamiętać nie tylko o pozytywnym zdaniu egzaminu. Właściwe wykształcenie i odpowiednia praktyka to nieodłączne części procesu zdobywania uprawnień budowlanych. Jakie są więc kierunki dla specjalności instalacyjnej? ( egzamin na uprawnienia budowlane)

Kierunki dla specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej

Kierunki dla specjalności instalacyjnej, tak jak zresztą dla każdej innej, są ściśle określone. W przypadku nieograniczonej specjalności telekomunikacyjnej, do kierunków odpowiednich zalicza się telekomunikację, elektronikę oraz elektrotechnikę. Możemy też do tego celu studiować elektronikę i telekomunikację lub miernictwo elektryczne i telekomunikacyjne. Te odpowiednie kierunki są obowiązujące także dla specjalności w zakresie ograniczonym. Natomiast na liście kierunków pokrewnych znajdziemy elektrotechnikę, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników a także informatykę i inżynierię elektryczną. (akty zgodne z wykazem Izby Architektów)

Kierunki dla specjalności instalacyjnej sanitarnej

Ubiegając się o nieograniczone uprawnienia sanitarne, powinniśmy ukończyć wcześniej studia na odpowiednim kierunku, takim jak na przykład inżynieria środowiska. Nasz wybór może jednak też paść na inżynierię nafty i gazu, energetykę, inżynierię gazowniczą lub inżynierię naftową. Do nadania uprawnień ograniczonych będziemy potrzebowali ukończyć odpowiedni kierunek, którym może być na przykład inżynieria środowiska, gazownicza lub naftowa. Możemy wybrać też wiertnictwo nafty i gazu bądź energetykę. Kierunkiem pokrewnym jest budownictwo. (program uprawnienia budowlane)

Kierunki dla specjalności instalacyjnej elektrycznej

Odpowiednie kierunki dla specjalności elektrycznej są identyczne w przypadku ograniczonych i nieograniczonych uprawnień. Należą do nich elektrotechnika a także inżynieria elektryczna i elektroenergetyka. Wśród kierunków pokrewnych mamy do wyboru elektronikę, energetykę, elektronikę i telekomunikację, transport, automatykę i robotykę, elektryczny transport szynowy oraz miernictwo elektryczne i programowanie sterowników. (uprawnienia budowlane – egzamin)

Warte przypomnienia

To, że nasze wykształcenie musi odpowiadać kierunkom wymienionym w załączniku, już wiemy. Kwestię utrudnia niestety to, że w Polsce nazwy kierunków studiów nie zostały usystematyzowane. Z tego powodu, czasem oprócz dyplomu możemy zostać zobowiązani do dostarczenia także jego suplementu bądź wypisu. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *