Betoniarki

Betoniarki są podstawowymi urządzeniami służącymi do produkcji masy betonowej. Służą one przede wszystkim do bezpośredniego procesu mieszania. Możemy spotkać się z wieloma rozwiązaniami konstrukcyjnymi tych urządzeń, które różnią się od siebie układem mieszania, pojemnością, mocą oraz napędami. Z tego powodu możemy wyróżnić wiele sposobów podziału tych urządzeń. Po pierwsze podział może być uzależniony od sposobu działania.[egzamin na uprawnienia budowlane] Wyróżniamy tu betoniarki o pracy okresowej oraz o pracy ciągłej. W przypadku pierwszych z nich proces napełnienia mieszalnika składnikami oraz jego opróżnienia z wytworzonej masy ma miejsce okresowo porcjami. W drugim przypadku procesy te odbywają się w sposób ciągły w postaci nieprzerywanego strumienia.

Betoniarki
Betoniarki

Podziały betoniarek

Dalsze podziały betoniarek są związane ze sposobem ich mieszania. Możemy wyróżnić tu dwa sposoby wykonywania tego procesu. Po pierwsze może być on wykonywany na skutek działania siły ciężkości. Drugim rodzajem natomiast jest wykonywanie go za pomocą różnego rodzaju mieszadeł. Pierwsze z tych betoniarek są nazywane wolnospadowymi. Drugie natomiast nazywa się betoniarkami o mieszaniu przymusowym. Oprócz tego betoniarki mogą być podzielone ze względu na sposób ich umiejscowienia oraz przemieszczenia. Po pierwsze wyróżniamy tu betoniarki stałe.[segregator uprawnienia budowlane] Są one stosowane w wytwórniach masy betonowej. Innym rodzajem są betoniarki przewoźne. Służą one do przewożenia materiały ze stanowiska na stanowisko na placu budowy. Ostatnimi z rodzajów betoniarek są betoniarki przyczepne oraz samojezdne.

Budowa betoniarek

Betoniarki między sobą różnią się między innymi cechami mieszalników oraz sposobami ich opróżniania. Typowa betoniarka złożona jest konkretnych zespołów konstrukcyjnych. Są nimi podwozie, rama nośna, silnik, mechanizm napędowy, urządzenie wsypowe, urządzenie zasilające w wodę z dozownikiem, mieszalnik oraz urządzenie wysypowe. W przypadku nowszych rozwiązań stosowane są również zespoły sterujące, które mogą być półautomatyczne lub automatyczne.[uprawnienia budowlane]

Elementy betoniarek

W betoniarkach przewoźnych, przyczepnych oraz samojezdnych stosowane są podwozia. Mogą być one jednokołowe typu taczkowego, dwukołowe oraz czterokołowe posiadające obręcze stalowe. Rzadziej spotyka się dwu lub czterokołowe ogumione. Mechanizmy napędowe służą do napędzania wszystkich mechanizmów ruchu, które są związane z działaniem betoniarki.[uprawnienia budowlane testy] Głównie służą one do podnoszenia lub unoszenia kosza wsypowego, obracania mieszalnika oraz mieszadeł i czasami do podnoszenia gotowej mieszanki w wyciągach pionowych za pomocą własnej wciągarki. W celu napędzenia betoniarki najczęściej stosuje się silniki elektryczne. Rzadziej można spotkać się z silnikami spalinowymi. Bardzo rzadko można spotkać się z napędem ręcznym. Te ostatnie najczęściej są wykorzystywane podczas robót remontowych lub doświadczalnych. Konkretnie tam, gdzie nie wymaga się większej produkcji. Urządzenia wsypowe do suchych składników mieszanki najczęściej są złożone z podnoszonego kosza przesuwnego po prowadnicach. Rzadziej spotyka się tu rozwiązanie z koszem stałym.[akty uprawnienia budowlane]

Historia betoniarek

Jedna z pierwszych betoniarek z 1900 roku posiadał mieszalnik talerzowy. W tym przypadku wsypywanie składników odbywało się od góry. Betoniarka ta ustawiona była na trzech podporach stałych. Posiadała ona napęd ręczny. Kolejna znana betoniarka pochodziła z 1906 roku. Zbudowana została ona na podwoziu czterokołowym posiadającym obręcze stalowe. Posiadała ona kosz wsypowy oraz mieszalnik walcowy stały z osią pionową. Mieszadła w tym przypadku były ruchome.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.