Kto może być projektantem?

Kto może być projektantem?

Zarówno architekt jak i inżynier budownictwa mogą wykonywać część zadań związanych z projektowaniem. ( uprawnienia budowlane) Dlatego, że zakres obowiązków każdego z tych specjalistów nie jest konkretnie zdefiniowany, wszystko zależy od specjalizacji. Jednym z przykładów może być architekt z uprawnieniami w specjalności architektonicznej, instalacyjnej czy konstrukcyjno-budowlanej, ponieważ może on wykonywać czynności związane z energetyką. Istnieją rodzaje koncepcji architektonicznej nie wymagające uprawnień budowlanych. Takie prace może wykonywać każdy projektant, który może być uważamy nawet za architekta. Natomiast nie jest on projektantem architektem, daje on tylko pomysł i rozpoczyna projekt.(program do egzaminu na uprawnienia na komputer)

„Architektus” z języka łacińskiego oznacza budowniczego, konstruktora oraz projektanta budowli. Zawód architekta jak i inżyniera budownictwa może być definiowany tym słowem. Dlaczego? Otóż obaj Ci specjaliści działają bezpośrednio przy projektowaniu obiektów budowlanych i co za tym idzie to od nich zależy jak będą one wyglądać na końcu prac, czy to ze strony architektonicznej czy budowlanej. Największą odpowiedzialność spoczywa jednak na projektancie głównym, który koordynuje cały projekt.(pytania na egzamin ustny do uprawnień) Aczkolwiek każdy z nich ponosi odpowiedzialność za zgodność dzieła z wymogami prawnymi, czy wiedzą techniczną.

Projektowanie budynków bardziej i mniej skomplikowanych

Projektant z uprawnieniami w specjalności architektonicznej jak i ten z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej może projektować proste budowle i budynki przestrzenne, gdyż istnieją ku temu rozwiązania w Polsce. Również inżynierowie budownictwa posiadający inne uprawnienia mogą projektować nieskomplikowane obiekty. Aczkolwiek projekty ważnych obiektów użyteczności publicznej, obiektów sakralnych, monumentalnych czy zabytkowych oraz centrów miast powierza się architektom.(dowiedz się więcej) Jeśli chodzi o projektowanie budynków przemysłowych, produkcyjnych, magazynów, hal, budynków rolniczych i gospodarczych- leżą one w rękach inżynierów budownictwa.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.