Zmiany w warunkach technicznych od stycznia 2018r.

Zmiany w warunkach technicznych

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nas zmiany w warunkach technicznych  w sprawie budynków i ich usytuowania. Celem nowelizacji było wprowadzenie zmian, które mają odpowiadać dostępnym w budownictwie technologiom, ale również zmian które przyspieszą i ułatwią proces realizacji inwestycji budowlanych. Projekt zmian zakładał, że rozporządzenie ma być przejrzyste i zrozumiałe. Dodatkowo nowelizacja miała na celu częściowe wyeliminowanie konieczności występowania o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

 

Zakres zmian

Zmiany objęły swym zakresem następujące działy:

  • Przepisy ogólne,
  • Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej,
  • Budynki i pomieszczenia,
  • Wyposażenie techniczne budynków,
  • Bezpieczeństwo pożarowe,
  • Oszczędność energii i izolacyjność cieplna,
  • Załącznik nr 1.

Zmiany w zakresie mieszkań

Jedną z ważniejszych zmian jakie wprowadzono jest ograniczenie powierzchni minimalnej mieszkania do 25 m2. Kosztem tego zapisu zniesiono natomiast uszczegółowienie minimalnej powierzchni poszczególnych pomieszczeń. Jeszcze do stycznia w rozporządzeniu widniał zapis że powierzchnia minimalna przynajmniej jednego pokoju miała wynosić 16 m2. Dzisiaj takiego zapisu już nie ma. Daje to większą swobodę projektantom w możliwości zagospodarowaniu przestrzeni mieszkalnej. Zaproponowana minimalna powierzchnia mieszkania pokrywa się przeciętną powierzchnią użytkową przypadającą na jednego Polaka, która wynosi 26,7 m2 (zgodnie z danymi GUS z 2015r.)

 

Pralka tylko w łazience?

Kolejną ważną zmianą jest rezygnacja z zapisu w rozporządzeniu, które nakazuje projektowanie miejsca przeznaczonego na pralkę w łazience. Dziś wiele osób korzysta z pralki w wydzielonym specjalnie pomieszczeniu lub w kuchni. Rozporządzenie umożliwia podjęcie takiej decyzji przez samego użytkownika mieszkania, określając jedynie, że w projekcie należy przewidzieć miejsce na pralkę automatyczną.

 

Pomieszczenia kuchenne

Zmiany dotknęły również pomieszczeń kuchennych. Usunięto zapis o wyposażeniu kuchni. W zamian za to dopuszczono stosowanie aneksu kuchennego w mieszkaniu jednopokojowym, pod warunkiem zastosowania odpowiedniej wentylacji.

 

Pomieszczenia do przewijania i karmienia

Wprowadzona nowelizacja dużą wagę przywiązuje również do potrzeb osób podróżujących z dziećmi. Zmiany te dotknęły budynki użyteczności takie jak gastronomiczne, handlowe czy stacje paliw. W rozporządzniu dodano przepis nakazujący wykonanie pomieszczeń przystosowanych do karmienia i przewijania dzieci w budynkach gastronomii, handlu i usług o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 oraz stacje paliw o powierzchni 100 m2.   Zmiany mają na celu poprawę komfortu osób zajmujących się dziećmi, które nie będą już musiały karmić i przewijać na oczach innych. Budynki istniejące nie muszą być przystosowane do nowych wymagań.

 

Stanowiska postojowe

Duże zmiany dotyczą wymagań dla stanowisk postojowych.

Pierwszą z nich jest wprowadzenie zapisu odnoszącego się do stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe. Do tej pory zapisu takiego nie było. Dziś rozporządzenie przewiduje jakie odległości należy stosować dla takich samochodów w przypadku granic działek, okien budynków oraz jakie powinny być minimalne wymiary takich stanowisk postojowych.

Zmieniono ponadto liczbę stanowisk postojowych, od której uzależniona była odległość ich usytuowania do granicy działki, czy okien.

Zwiększono minimalną szerokość miejsca postojowego dla samochodów osobowych z 2,3m na 2,5 m. Zmianom uległ również zapis odnośnie odległości od ściany i słupa w garażu. Do tej pory zapis mówił o odległości do boku samochodu, dziś natomiast o dłuższej krawędzi stanowiska postojowego.

Odnosząc się do miejsc postojowych w zabudowie jednorodzinnej wyraźnie zniesiono konieczność zachowania odległości dla miejsc na jeden lub dwa samochody od granicy działki czy okien. Dla zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego zniesiono te ograniczenia w przypadku stanowisk dla osób niepełnosprawnych. Umożliwiając im przy tym łatwiejszy, szybszy dostęp do budynku.

Jedna odpowiedź na „Zmiany w warunkach technicznych od stycznia 2018r.

  1. Hubert pisze:

    Bardzo ciekawy wpis, szczególnie ta część, że pralki wcześniej powinny stać jedynie w łazience. Ja niestety w poprzednim lokum miałem pralkę w kuchni 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *