Terminy składania wniosków na sesję wiosna 2017r.

Zamierzasz podejść do uprawnień budowlanych w sesji wiosna 2017? Jeśli tak to już powinieneś kompletować wymagane dokumenty.

wniosek o nadanie uprawnień wiosna 2017

wniosek o nadanie uprawnień wiosna 2017

Dokumenty składa się do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Izba zbiera kandydatów zamieszkujących dane województwo.  Terminy złożenia dokumentów dla poszczególnych Izb wyglądają następująco:

 • Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa –  1 luty 2017 r.
 • Kujawsko-Pomorska  Izba Inżynierów Budownictwa – 9 luty 2017 r.
 • Lubelska Izba Inżynierów Budownictwa – od 9 stycznia 24 luty 2017 r.
 • Lubuska Izba Inżynierów Budownictwa – 18 luty 2017 r.
 • Łódzka Izba Inżynierów Budownictwa – 27 styczeń 2017 r.
 • Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa – 24 luty 2017 r. (Biura Terenowe – 20 luty 2017 r.)
 • Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa – 17 luty 2017 r.
 • Opolska Izba Inżynierów Budownictwa – 15 luty 2017 r.
 • Podkarpacka Izba Inżynierów Budownictwa – 10 luty 2017 r.
 • Podlaska Izba Inżynierów Budownictwa – 16 styczeń 2017 r.
 • Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa – 10 luty 2017 r.Śląska Izba
 • Inżynierów Budownictwa –  1 luty 2017 r.
 • Świętokrzyska Izba Inżynierów Budownictwa – 17 luty 2017 r.
 • Warmińsko-Mazurska Izba Inżynierów Budownictwa – 10 luty 2017 r.
 • Wielkopolska Izba Inżynierów Budownictwa – od 3 stycznia 2017 uruchomiona rejestracja
 • Zachodniopomorska Izba Inżynierów Budownictwa – 3 luty 2017 r.

Dane kontaktowe oraz adres swojej Izby Inżynierów znajdziesz TUTAJ

 

Wśród dokumentów o nadanie uprawnień znajdziesz:

 1. wniosek o nadanie uprawnień,
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
 3. suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał, odpis notarialny lub kopia poświadczona przez uczelnię, która wydała suplement – złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi),
 4. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz z załącznikami lub zarejestrowaną i opieczętowaną przez właściwy organ książkę praktyki zawodowej, lub zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej,
 5. w przypadku ukończenia studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z izbą,
 6. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 7. formularz osobowy,
 8. życiorys zawodowy,
 9. kopie uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką zawodową, wraz z kopią zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa
 10. kserokopie dokumentów potwierdzających  zatrudnienie lub charakter umów, na podstawie których odbywana była praktyka zawodowa,
 11. w przypadku posiadania uprawnień budowlanych – ich kopie.

Wzory powyższych dokumentów znajdziesz TUTAJ.

Po zakupie naszego programu prześlemy Ci dokumenty do edycji na podanego maila.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *