Dachy i odwodnienie

Podkłady pod pokrycia dachowe

Rodzaj pokrycia zależy od rodzaju konstrukcji dachu oraz od rodzaju pokrycia dachowego.

Na stropodachach – podkłady z zaprawy cementowej

Na dachach o konstrukcji drewnianej – podkłady z desek, sklejki lub łat

a)podkład z gładzi cementowej–  klasa zaprawy min10 MPa. Grubość podkładu co najmniej 2 cm na płytach żelbetowych, lub 3,5-4cm na płytach izolacji termicznej. Gładź powinna być zdylatowana. Dylatację wykonuje się poprzez nacięcie kielnią. Jeśli jej szerokość nie przekracza 5mm nie wymaga ona dodatkowego zabezpieczenia a powyżej 5mm wymagają wypełnienia materiałem elastycznym

b) deskowania – powinny być wykonane z desek o szerokości 12-18cm i grubości 2,5-3,2cm łączone na pióro i wpust, deski bez wpustów powinny mieć szerokość 8-12cm aby nie wypaczały się i nie klawiszowały się. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoźdźmi. Podłoże może także być wykonane z płyt wiórowych lub sklejki.

c) łaty – powinny mieć przekrój 3,8×5,0cm do 5,0×5,0cm. Łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem a ich styki powinny znajdować się na krokwiach. Rozstaw osiowy łat przy pokryciach z dachówek wynosi od 14-136 cm a przy pokryciach z blach od 35-50cm. Jeżeli do okapu mocowane są rynny należy umocować wzdłuż krawędzi dachu deskę okapową. Jeżeli przewidujemy ocieplenie  połaci dachowej ze względu na konieczność wykonania dodatkowej izolacji wiatro i wodoszczelnj pod pokryciem łaty układa się na kontrłatach przybijanych wzdłuż krokwi na folii wstępnego krycia.

W narożach wypukłych łaty lub deski ucina się na krokwi narożnej. Wzdłuż koszy przybija się deski koszowe.

 

Wymienić  rodzaje stosowanych w budownictwie rynien

  1.   rynny leżące – stosowane tylko przy kryciu dachów blachą płaską
  2. rynny wiszące – mają kształt półkolisty i zawieszane są na wygiętych uchwytach mocowanych przy okapie dachu,
  3. rynny stojące – mają uchwyty rynnowe wspierane na obróbce blaszanej gzymsu

 

Podać zasady wykonywania i mocowania rur spustowych

Rury spustowe  odprowadzają wody opadowe z rynien. Najczęściej maja przekrój okrągły a ich średnica  jest mniejsza niż średnica rynny (przekrój rury powinien stanowić ¾ przekroju rynny)
Do jednej rury można odprowadzić wodę z odcinka rynny nie dłuższego niż 12m. Przebieg rur powinien być w miarę możliwości pionowy, należy unikać wszelkich załamań, utrudniających spływ wody jeżeli załamania rur są konieczne aby ominąć występy w elewacji, to kąty załamania powinny wynosić 110-130*
Połączenie rynny z rurą spustową wykonywane jest w postaci leja lub wpustu. W przypadku rur z tworzyw sztucznych wpusty produkowane są bezpośrednio z odcinkiem rynny, który łączy się z rurą i dalszymi elementami rynien.
Rury spustowe mocuje się do ścian obręczami w odstępach nie większych niż 2m dla rur z tworzyw sztucznych lub 3m dla rur metalowych. Rura może być zakończona kolankiem spustowym o dl, do 20cm, położonym nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem terenu, lub do woda doprowadzana do kanalizacji, wtedy stosuje się rury żeliwne wypuszczone 1,5-2m ponad poziom terenu.

 

Podać wymagania i zasady wykonywania odwodnień wewnętrznych

Przy odwodnieniu wewnętrznym woda powinna mieć zapewniony spływ do koryt dachowych i odprowadzenie przy pomocy co najmniej dwóch wpustów dachowych oddalonych od siebie o nie więcej niż 25m.
Konstrukcję wpustu tworzą następujące elementy:
Korpus wpustu, Klin dociskowy, Kosz z siatki metalowej.Najczęściej wykonywane są one z żeliwa i podłączone do kanalizacji deszczowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *