Płyta fundamentowa

Płyta fundamentowa – charakterystyka

Fundamenty płytowe to (pod względem konstrukcyjnym) odwrócone stropy obciążone wyporem gruntu i oparte na ścianach lub słupach. stosuje się je na naturalnym i sztucznym podłożu gruntowym. Służą do przenoszenia obciążeń od budowli na grunt. Stosuje się je zwykle podpiwniczonych budynków na słabych i niejednorodnych gruntach,

Podział płyt fundamentowych:

  • płyta gładka,
  • żebrowana,
  • grzybkowa (stosuje się wyłącznie dla równomiernie rozmieszczonych słupów o jednakowym obciążeniu i rozstawach nie przekraczających 5,0 m).

Płyty fundamentowe są wykonywane z betonu zbrojonego i mają grubość przekraczającą 40 cm, ich wykonanie jest kosztowne ze względu na znaczne zużycie cementu i stali.

Płyta fundamentowa – zalety

Do zalet płyt fundamentowych zalicza się szybkość realizacji budynku (krótki cykl wykonania płyty). Można je stosować na gruntach o małej nośności, niejednorodnych, podatnych na osiadanie, o wysokim poziomie wód gruntowych, na terenach szkód górniczych. Ponadto stosunkowo niski koszt budowy oraz fakt, że obciążenie budynku rozkładane jest na znacznie większą powierzchnię (w porównaniu do fundamentowania w sposób tradycyjny).

 

Wykonanie płyty fundamentowej

Płyta fundamentowa nie wymaga (w porównaniu do tradycyjnych fundamentów) wykonania głębokich wykopów, należy tylko zdjąć warstwę humusu i warstwy nienośne gruntu. Jeśli po zdjęciu humusu zostaną odkryte grunty niewysadzinowe , można od razu wylać na grunt tzw. chudy beton. Gdy jednak pod ziemią roślinną znajdują się grunty wysadzinowe, należy najpierw ułożyć warstwę zagęszczonego piasku, żwiru , tłucznia lub  na obrzeżach do głębokości przemarzania gruntu wykonuje się tzw. „ostrogi” z chudego betonu, a na zakończenie podkład. Ostatnim krokiem jest rozmieszczenie zbrojenia i wybetonowanie płyty.

Płyta fundamentowa może mieć różną konstrukcję, uzależnione to jest od rodzaju gruntu, obciążeń które na nią przypadają, a także geometrii budynku.Średni czas wykonania płyty fundamentowej pod dom jednorodzinny (o pow. ok. 200 m2) wynosi 6-7 dni, a przerwa technologiczna (która jest konieczna do nabycia przez płytę parametrów wytrzymałościowych pozwalających na rozpoczęcie wznoszenia ścian budynku) wynosi około 14 dni. Łącznie  potrzeba średnio ok. 3 tygodni do rozpoczęcia kolejnych prac budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *